Ett modernt GIS för den kartintensiva organisationen

Professionellt system för att skapa kartor, analysera, sprida och arbeta med verksamhetsmoduler på kontoret och i fält.

Vårt nya GIS baserat på teknik från Precisely (f.d. Pitney Bowes/Syncsort) och Sokigo. Arbeta som proffs i MapInfo Pro och publicera kartor till webben och mobilen i nya Spectrum Spatial.

Låt dina användare arbeta direkt med andra verksamhetssystem via våra AddSpatial SMART moduler t.ex. Fast, Folk, eller Rutt. Helt kompatibelt med MapInfo- och Solenmiljöer.

Användaren i fokus

Enkelt att administrera och använda. Lösningen är utvecklad i nära samarbete med våra kunder för att garantera användbarheten.

Glöm komplexa rutiner för att publicera och underhålla kartor som används av många. Klassisk MapInfo- eller Solenmiljö migreras snabbt. Skapa enkelt förutsättningar för större effektivitet.

AddSpatial Analyst gör det möjligt att använda våra verksamhetsmoduler både i MapInfo och på webben i Spectrum

AddSpatial Analyst baseras på teknik från marknadsledande Precisely (f.d. Pitney Bowes/Syncsort) och oss på Sokigo. Det garanterar både kvalitet, kostnadseffektivitet och långsiktighet. Har du Solen idag som GIS i din verksamhet och vill nyttja kompetens kring MapInfo som kartverktyg, då är detta en perfekt uppgradering.

 

All hantering anpassad efter olika användarkategorier och behov

För systemägare, kartansvariga och analytiker finns kraftfulla och marknadsledande MapInfo Pro med all dess kapacitet och dessutom vår nya administrationsmodul ”Spectrum Map Manager for MapInfo Pro”. Med Map Manager kan du direkt från MapInfo Pro migrera MapInfo- eller Solen-kartor till den nya servermiljön och sedan använda dessa kartor vidare. Alla verksamhetsmoduler som används i webben kan köras direkt i MapInfo.

För alla andra, och majoriteten av interna användare, finns Spectrum Spatials webb- och mobilklient med våra tillägg och verksamhetsmoduler. Nyttja kartor producerade i MapInfo Pro eller från andra källor som WMS och WFS. Använd våra standardmoduler för analyser och arbete i fastighetsregistret, befolkningsregistret och gör enkla eller avancerade nätverksanalyser, rutter och körzoner, direkt mot NVDB (RUTT – On-Line mot Sokigo NVDB). Har ni dessutom Street View-bilder från t.ex. Cyclomedia kan ni använda dessa direkt integrerat mot kartan.

För externa och publika användare kan ni själva välja att exponera en färdig karttjänst eller geografi som tjänster – t.ex. WMS- kartor. Ni kan dessutom välja att publicera externa kartor till vår driftade Spectrum Spatial-miljö, så slipper ni hantera och investera i extra serverkapacitet och licenser.

Teknisk information AddSpatial Analyst

Aktuell version: AddSpatial Analayst 1.0

Systemkrav
Kontakt