Sokigo registrerad integrationspartner (TRIP)

Registreringen är personlig och kostnadsfri. Sokigo kommer efter godkännande att ge dig tillgång till dokumentation över våra officiella gränssnitt.

Sokigo har också för avsikt att i och med detta i god tid hålla dig uppdaterad på uppdateringar och förändringar av gränssnitten. Information kommer ske till den e-postadress som angivits i denna ansökan.