Vi vill bidra till ett bättre samhälle

Vi tror på att arbeta hållbart i alla led vi kan. De lösningar vi tar fram ska vara hållbara för miljön, de ska minska stress och monotona arbetsuppgifter för våra kunder.

Inom Sokigo arbetar vi också med hållbarhet. Reser vi gör vi det i största mån kollektivt, om vi färdas med flygplan ser vi till att klimatkompensera för det.

Vi vill också vara med och bidra i samhället, därför hjälper vi Missing People Sweden med säker och effektiv programvara så att de kan koordinera sina sökinsatser och hitta fler.

Våra engagemang