Ökat fokus på geodata inom Addnode Group

Från samarbete till ett samlat erbjudande

Sokigo och Symetri har under flera år haft ett aktivt samarbete runt det kommunala geodataerbjudandet. De båda bolagen har nu beslutat att samla ansvaret hos Sokigo. Det innebär att berörd programvara samt personal hos Symetri kommer att flyttas över till Sokigo från och med 1 januari 2019.

I ett växande Sverige är behovet av digital geodata i kombination med smarta lösningar stort och det kommer att fortsätta att växa. Genom att samla allt ansvar och kompetens hos ett bolag skapar vi bättre förutsättningar för att kunna leverera lösningar som lever upp till nuvarande och kommande krav från våra kunder och omvärlden.

”Resultatet av beslutet att samla det kommunala geodataerbjudandet hos Sokigo är att vi förstärker vårt erbjudande och kan leverera mer kompetenta lösningar till våra kunder” säger Anders Sundin VD på Sokigo.

”I ett växande digitalt Sverige är starka och framåtsträvande leverantörer en viktig framgångsfaktor. Genom ökad fokus inom Addnode kan vi tillsammans med våra kunder vara med och leda den digitala utvecklingen och bidra till ett samhälle som klarar av framtidens utmaningar”, säger Monica Lindberg Affärsområdeschef på Sokigo.

Undrar du över någonting? 

Har du frågor avseende flytten av programvara och kompetens från Symetri till Sokigo är du välkommen att ta kontakt med Monica Lindberg, Affärsområdeschef Sokigo,

telefon 08-560 388 50, monica.lindberg@sokigo.com