Ödmjukhet, en vinnande egenskap i förändringar

En organisation är som ett levande system. Varje del skapar sin egen identitet men är också beroende av övriga delar.

Inför fusionen mellan Cartesia, Tekis och Abou tog vi fasta på att företaget är spritt geografiskt och har olika subkulturer. Det innebär att man är van vid att göra och tänka på olika sätt.

Ifrågasättande – en guldgruva
Medarbetare som vågar ifrågasätta tycker Sokigos vd Pär Gillander är väldigt värdefullt. ”Vilken nytta har det här? Varför gör ni så?”
– När mitt svar kräver en lång utläggning betyder det att jag själv måste gräva vidare och fundera. Det duger inte att som chef inte kunna motivera det man gör på ett enkelt sätt, säger Pär.

”Det där har vi redan provat”
I den värld vi lever i krävs mod att bryta mönster och ifrågasätta sig själv. Att våga slänga sig ut i det okända, inte välja den enkla vägen och säga ”det där har vi redan provat” eller sopa saker under mattan.

Under Kommunträffen i oktober ger vi speciella pass om just detta – förändringsledning, kommunikation och hur man hanterar subkulturer, se kommuntraffen.se.