Vi välkomnar ett nytt och förbättrat mobilt stöd

Tack vare värdefulla synpunkter och önskemål från ett flertal kunder, har vi kunnat utveckla och förbättra våra mobila applikationer SLV och Tillsyn. Bland annat har detta resulterat i att vi nu slår ihop krafterna för att skapa en gemensam webbapplikation med förbättrad funktionalitet.

Några av nyheterna är:

  • En ny gemensam applikation för SLV-kontroller, tillsyner och platsbesök
  • Möjlighet att skapa ärenden direkt från applikationen
  • Generella dokument kan laddas upp och göras tillgängliga via applikationen, oavsett tillsyn
  • Möjlighet att lägg till egna kontrollpunkter och textblock i protokollet under besök
  • Åtgärdsregistrering för SLV-kontroller
  • Hantering av foton
  • Export- och importfunktion för delning av kontrollpunkter och formulär

Passa på att anmäla dig till något av våra webinar där vi visar den nya Tillsynsmodulen!

Datum för kostnadsfritt webinar:
Torsdag den 1 juli kl. 13:00-14:00 – Klicka här för att anmäla dig
Onsdag den 8 september kl. 13:00-14:00 – Klicka här för att anmäla dig

Anmäl dig senast dagen före respektive webinar.

Kontakta marknad@sokigo.com vid frågor om anmälan.

Vid frågor om innehållet, kontakta gärna:

Produktägare Anna Tell, anna.tell@sokigo.com eller telefon 08-562 533 91
Affärsansvarig Jan Sjöbrand, jan.sjobrand@sokigo.com eller telefon 08-20 47 90

Välkommen med din anmälan!