Vi ses väl på kartdagarna 2024?

Den 16-18 april har du möjligheten att träffa oss på Clarion Hotel Post i Göteborg under Kartdagarna 2024. Vi är extra glada att kunna berätta att Sokigo detta år medverkar som partner!

Under temat ”Innovationskraften i geodata” erbjuder dessa spännande dagar möjlighet till erfarenhetsutbyte, diskussion, inspiration och nätverkande.

Läs mer och anmäl dig på kartografiska.se

Missa inte våra föreläsningar

Block 1D | Analyser & behov, tisdag den 16 april kl. 15:30-16:00

Föreläsare: Michael Hallgren, Sokigo

Tillhandahålla och använda smart trafikdata i kommuner

Användningen och samspelet kring lokal och nationell trafikdata med tillämpningar har många utmaningar. Denna presentation fokuseras på hur både uppdatering och användning av smarta trafikdatabaser kan vävas ihop i en mix av lokala och nationella datamängder både som SaaS-lösningar och som lokalt distribuerade och väl segmenterade databaser. Denna nya generation av informationshantering kan förändra och förenkla arbetet både inom trafik och gatuområdet likväl som underlag till mer komplexa samhällsbyggnadsprocesser.

Block 1E | Teknikspår, tisdag den 16 april kl. 15:00- 15:30

Föreläsare: Claes Francke, Sokigo

Gränssnitt för BIM och arkitektmodeller i samverkan med kommuner

Avancerade byggnads och infrastukturmodeller så kallade BIM blir allt vanligare i samhällsbyggnadsprocessen och introduceras allt oftare tidigt i ajourhållnings och planprocesser. Att hantera dessa komplicerade format är stor utmaning men med ny teknik kan detta appliceras med olika typer av teknologier, till exempel ”drag and drop”, som ger olika möjligheter och resultat. Vi presenterar en enkel lösning med både inbyggd georeferering och skalning i enkla webgränssnitt.

Block 2B | Smart GIS, onsdag den 17 april kl. 10:00-10:30

Föreläsare: Annica Lindmark, Sokigo

Proaktiv och systematisk förnyelseplanering som säkrar framtida VA-försörjning

Sokigo presenterar hur Västerviks Miljö & Energis arbetar med proaktiv och systematisk förnyelseplanering av sitt ledningsnät för att säkra framtida VA-försörjning. Genom att utnyttja ny teknik som löser komplexa problem på ett enklare sätt har de automatiserat och strukturerat sitt arbete och förenklat kommunikationen med såväl beslutsfattare som medborgare. I föreläsningen får ni ta del av Västerviks kommuns erfarenheter av att arbeta proaktivt och systematiskt med förnyelseplanering, de tekniska lösningar som ligger till grund för deras arbete och riskanalyser, samt de förväntningar de har på sitt framtida arbete med förnyelseplanering.

Block 3A | Smart samhällsbyggnad, onsdag den 17 april kl. 12:00-12:30

Föreläsare: Helen Eklöf, Sokigo

En geodataplattform för både Open Source och ArcGIS

Att sömlöst kombinera Open Source-produkter och -tjänster med etablerade kommersiella produkter har länge varit en stor utmaning. Här redovisas en komplett automatiserad lösning utan inslag av ”ETL” där datatjänster och databaser fritt delas mellan de olika världarna.

Block 4G | Teknikspår, onsdag den 17 april kl. 14:00-14:30

Föreläsare: Jonny Andersson, Sokigo

Central GIS-plattform – en framgångsfaktor för digitalisering och verksamhetsutveckling

Tillgång till geodata av hög kvalitet är en allt viktigare förutsättning för innovation, digitalisering och hållbar samhällsutveckling och tillför värde för hela kommunen. Tänk om kommunens medarbetare själva kunde se och söka information om allt som din kommun ansvarar för – uppdaterad och korrekt information att använda som grund för planering och beslutsfattande. Och detta oavsett var de fysiskt befinner sig och vilken roll de har. I den här föreläsningen presenteras hur ni med en central GIS-plattform kan ta er till ett sådant drömläge.

Block 5B | Tjänster att lita på, onsdag den 17 april kl. 15:30-16:00

Föreläsare: Adam Nilsson, Sokigo

Hittar blåljusaktörer rätt i din kommun?

Enligt Lantmäteriets och Trafikverkets Blåljuskollen är det endast 30tal av Sveriges 290 kommuner som kan leverera geodata till ambulans, polis och räddningstjänst med sådan kvalitet att de blivit godkända för Blåljuskollens checklista. Vad kan din kommun göra för att underlätta för blåljusaktörer att hitta rätt väg fram till olycksplatser och därmed öka möjligheten att rädda liv, egendom och miljö? Vi kommer presentera hur man kan arbeta med vägnätsredigering samt lokala trafikföreskrifter för att uppnå den delen som ligger inom det digitala gaturummet för att bli godkänd blåljuskommun. Vid en nödsituation är det förstås viktigt att uppgifter om gator och vägar är tillförlitliga. Med tjänstebaserat datautbyte med Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) visar vi hur man kan säkerställa aktuell vägdata för både bil och cykelvägar och tillhörande företeelser där viktig data för blåljus aktörer upp märksammas. Kommuner behöver ständigt ändra eller skapa nya lokala trafikföreskrifter, vilket också kommer beröras i presentationen med tips och tricks kring detta.

Block 5G | Teknikspår, onsdag den 17 april kl. 15:30-16:00

Föreläsare: Lovisa Ståhl, Sokigo

Smart kontinuerlig översiktsplanering

Har din organisation behov av att samordna stora datamängder för kontinuerlig översiktsplanering? Vill ni kunna följa upp planeringsstrategin på ett datadrivet sätt? Vill ni underlätta för medborgare att tycka till genom att visualisera planer på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt? I denna föreläsning presenteras hur du uppnår dessa effekter på ett smidigt sätt. Dessutom helt i enlighet med senaste ÖP-modell samt Boverkets och Lantmäteriets riktlinjer.