Varför har 65 Focus-kommuner valt PlanDirekt?

Vi är i full gång med införandet av PlanDirekt och bjuder nu in till webinar för att visa dig hur det fungerar att jobba med PlanDirekt i praktiken.

Runt om i Sverige står kommuner inför ökat tillgängliggörande av information i planprocessen, både internt och externt. Detta kräver ändrade arbetssätt och rutiner, vilka behöver stöd av moderna tekniska lösningar med öppna integrationer. PlanDirekt har rivstartat på resan mot att uppfylla de högt ställda kraven från myndigheter, politiker och medborgare – häng med du också!

Under webinariet visar vi hur du skapar en dynamisk och webbaserad planbeskrivning, i ett generaliserat arbetsflöde, för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess som enkelt kan anpassas till olika kunders behov.

Vi visar bland annat följande:

  • Skriva texter enligt förutbestämd mall
  • Skapa egna mallar
  • Smidig taggning som stödjer utbytesformat/informationsmodell
  • Synkning mellan Focus Detaljplan och PlanDirekt
  • Planmosaikens roll
  • Export till Word och PDF som följer kommunens formatmallar
  • Arbetsflöde för interna remisser
  • Enkel publicering till extern site, inklusive medborgardialog och sammanställning

Vi kommer även ta upp erfarenheter om hur ett införande går till, tidsåtgång, miljöer och vad som är viktigt att tänka på. Avslutningsvis berättar vi om vår vision för PlanDirekts framtid och lyfter frågor från chatten.

Datum för kostnadsfritt webinar:
Måndag den 28 november kl. 13:30-15:00 – Klicka här för att anmäla dig
Tisdag den 29 november kl. 10:00-11:30 – Klicka här för att anmäla dig

Anmäl dig senast dagen före respektive webinar.

Välkommen med din anmälan!

Vid frågor om innehållet, kontakta gärna: