Sokigo stöttar kampanjen mot mobbning i skolorna

Organisationen Noll Tolerans mot Mobbning, NTM, grundades 2004 för att motverka mobbning och kränkande behandling. Med hjälp av deras kostnadsfria undervisningsmaterial, bl.a. filmer, föreläsningar och övningar att göra i klassrummet, säkerställs att lärare och andra vuxna kan förmedla budskapet till eleverna på bästa vis. Idén är att alla skolor i Sverige ska förses med det kostnadsfria materialet så mobbningsfrågan inte bortprioriteras på grund av skolors dåliga ekonomi. Problemen med kränkningar och mobbning är allvarliga och en angelägenhet för hela samhället, därför måste en handlingsplan med en nollvision snarast tas fram för att stärka arbetet mot mobbning.

Organisationens motto är att varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö!