Sokigo stödjer Giving People

Giving People är en organisation som arbetar för att hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet. De ger akut hjälp i form av mat, blöjor, barnkläder och andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan starten i september 2013 förmedlat ett stort antal matkassar, kläder och hygienartiklar till över 15.000 barnfamiljer över hela Sverige. Deras styrka är möjligheten att göra snabba insatser. När en barnfamilj vänder sig till Giving People får de hjälp inom några timmar upp till några dygn beroende på hur akut situationen är.