Skogsvårdsplanen – redan idag ett verktyg för framtidens offentliga och stadsnära skogar

Nu bjuder vi in till höstens mest spännande webinar för dig som arbetar med, eller ansvarar för, planering, skötsel och bruk av offentliga/kommunala och stadsnära skogar. Skogens roll som ekologisk och social gottgörare blir allt tydligare. I en nära framtid måste alla värden tillvaratas – inte bara de direkt ekonomiska.

Du får ta del av de senaste forskningsrönen från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) om hur och varför skogen är bra för oss människor samt hur tanken om en långsiktigt planering kan ta den breda hänsynen till alla värden. Dessutom visas ett gott exempel från verkligheten där Täby Kommun, med hjälp av Sokigos nya ForestPlan, har tagit fram en modern skogsvårdsplan för att skapa upplevelse- och variationsrika skogar med höga värden på många olika plan.

Under detta webinar, arrangerat av Sokigo i samverkan med SLU och Täby Kommun, får du möjlighet att lyssna och föra dialog med våra föreläsare.

På agendan:

 • Skogsvårdsplan – För skötsel och utveckling av Täbys skogar
  Du får se och höra om Täbys nya skogsvårdsplan som syftar till att skapa upplevelserika och variationsrika skogar med höga natur- och rekreationsvärden samt välskötta kulturmiljöer.
  Cecilia Lundin – jägmästare, Täby Kommun
 • Långsiktig planering för skogens olika värden
  En föreläsning om planering för en fastighet eller ett landskap över en tidshorisont på 50-100 år där inte bara ekonomiska utan även ekologiska och sociala värden ingår. Hur kan långsiktig planering användas för att välja en strategi för skogens skötsel där hänsyn tas till skogens olika värden.
  Eva-Maria Nordström, universitetslektor vid Institutionen för skoglig resurshushållning – SLU
 • Skog och hälsa
  Det senaste om skogens effekt på människans hälsa och varför skogen är bra för oss. Du får veta mer om vilken forskning som gjorts, t.ex. att vi tittat på vilka skogsmiljöer/beståndstyper som väljs och vilket resultatet blev.
  Ann Dolling, universitetslektor Skogens ekologi och skötsel – SLU
 • Sokigo Forest – ForestPlan
  Kort demo av vår nya webbaserade och mobila version av vårt verktyg för skoglig planering.
  Ulf Karlsson Borg, produktägare – Sokigo

Datum för kostnadsfritt webinar:

Torsdag den 28 oktober kl. 10:00-12:00 – Klicka här för att anmäla dig
Anmäl dig senast dagen före webinaret.

Kontakta marknad@sokigo.com vid frågor om anmälan.

Vid frågor om innehållet, kontakta gärna:
Affärsansvarig Anders Kyrk, anders.kyrk@sokigo.com eller telefon 0950-236 56

Välkommen med din anmälan!