Nystarta ert arbete med ventilationskontrollen!

November blir OVK-månaden. Under tre tillfällen kommer vi att genomföra visningar av vår nya lösning för att hantera ventilationskontroller, Nova OVK.

Nova OVK bygger på Nova-plattformen vilket ger en snabb och enkel uppstart om kommunen redan har Nova Bygg. Lösningen omfattar en ny e-tjänst, färdiga standard-dashboards/tavlor för administration och handläggning och regler i Atom. Ett nytt register ger även möjlighet att lagra varje ventilationssystem för sig.

Vi kommer visa hur kontrollanten rapporterar via e-tjänst, hur kontrollerna och protokollen landar i Nova samt hur vi byggt upp processer för automatisk uppföljning, kontroll och rapportering.

Upplever du att OVK-området är lite styvmoderligt behandlat hos din kommun? Anmäl dig då till detta poddinar!

Antalet deltagare på respektive poddinar är begränsat. Detta för att du som deltar ska ha möjlighet att ställa frågor.

Datum för kostnadsfritt poddinar:

Måndag den 14 november kl. 10:00-11:00 – Klicka här för att anmäla dig
Tisdag den 22 november kl. 10:00-11:00 – Klicka här för att anmäla dig
Tisdag den 29 november kl. 10:00-11:00 – Klicka här för att anmäla dig

Anmäl dig senast dagen före respektive webinar.

Välkommen med din anmälan!