Nu släpps vårens första poddinar-tillfällen

Det är många användare som kommit igång med arbetet i Nova och Visuell styrning. Nu vill vi bjuda på inspiration för att fortsätta testa gränserna och hitta nya vägar till en ännu bättre digital vardag med Nova!

Undersök nya sätt för Nova att underlätta, effektivisera och skapa värde – för dig och dina kollegor, sökande, grannar och byggherrar. Med andra ord, hitta förbättringsmöjligheterna som gynnar alla som berörs av förvaltningens verksamhet.

Anmäl dig senast dagen före respektive poddinar. Välkommen med din anmälan!

Fredag den 16 februari kl. 11:00-11:45

Klicka här för att anmäla dig

Tips & trix med Henrik

Även denna poddinar-säsong startar vi på bästa sätt – med Henriks bästa tips och trix – allt för att du ska tagga till och känna vårvinden i ryggen!

Jag har ett helt gäng nya tips och en massa trix, berättar Henrik som ser fram emot ett tillfälle fyllt av inspiration och energi. Henrik är verksamhetskonsult hos Sokigo, med erfarenhet som både systemförvaltare och inspektör, med en mängd införanden i bagaget hos större och även mindre organisationer. Det blir en timme med kittlande processer och automatiska trix, aha-upplevelser och förhoppningsvis några bekräftelser att du och dina kollegor är på rätt väg.

Detta poddinar har något för alla, oavsett om du är ny eller erfaren användare av Nova – för det finns alltid mer att lära av vår Nova-guru.

Fredag den 8 mars kl. 11:00-11:45

Klicka här för att anmäla dig

Inspektören och Nova – en sann kärlekshistoria

Inför FSB-informations- och utbildningsdagar i Malmö träffar vi Robin Eklund Olsson (Västerås Stad) och Henrik Nordström (Sokigo) för att prata om inspektörens arbete och Novas roll som processtöd för detta.

Här utlovas mycket rutiner och tavlor! Vi tar bland annat upp rutinerna kring kallelser och bokningar för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. Hur har Västerås löst ”problematiken” kring allt detta? Vi vet att många funderar kring hanteringen av mängden handlingar i den tekniska prövningen – hur gör Robin och kollegorna? Hur jobbar Västerås i Nova-lösningen med tavlor kring ärenden där byggnation sker etappvis? När det i det tekniska skedet upptäcks oegentligheter, till exempel att byggherren påbörjat utan startbesked, hur hanterar kommunerna detta?

Varmt välkommen säger vi till dig som vill ha nya infallsvinklar till inspektörens arbete och även idéer

Fredag den 22 mars kl. 11:00-11:45

Klicka här för att anmäla dig

Registrator, en roll i förändring

Är det förändringens vindar som blåser kring registratorsarbetet inom kommunen?

Vi träffar Maria Boström i Borlänge och Emma Ödeen i Östersund som under en tid har utvecklat registrators-/administratörsrollen till att omfatta fler delar inom bygglovsprocessen. Med hjälp av automatisering och omfördelning av arbetsuppgifterna har de frigjort tid till fler arbetsuppgifter som skapar värde för den sökande. Maria och Emma delar med sig av framgångsfaktorer, fallgropar, kollegornas tankar och känslor samt hur arbetet kommer de sökande till gagn.

Har du verksamhetsutveckling på ditt bord? Eller är du bara nyfiken på hur andra kommuner jobbar och vill få inspiration? Då är detta ett samtal du inte vill missa!

Vid frågor om innehållet, kontakta gärna: