Nova bygg poddinar – tema ”efter ansökan”

Denna säsong av poddinar om Nova bygg har ett fokus kring vad som händer efter att ansökan eller anmälan kommit in till kommunen och det är dags att handlägga, granska, planera/genomföra inspektioner och arkivera.

Läs mer och anmäl dig till kostnadsfria poddinar nedan!

Torsdag den 4 november kl. 13:00-13:45

Klicka här för att anmäla dig

Så förbereder du arkiveringen på bästa sätt

Information blir en allt viktigare tillgång i de flesta organisationer, något som bidragit till att e-arkiv blivit alltmer aktuellt för många kommuner. Därför ägnar vi detta tillfälle åt att reflektera kring vad som är viktigt att tänka på och vilka förberedelser som krävs inför arkivering. Denna gång har vi med oss Fredrik Samson från IdaInfront, vårt arkiv-rutinerade systerbolag som levererat e-Arkiv till många kommuner och statliga myndigheter. Vi gästas även av vår kollega Linda Haak som är verksamhetskonsult på Sokigo.

Du som har hört om arkivering i allmänhet och e-arkivering i synnerhet sedan du började på kommunen, välkommen att delta under dessa 45 minuter. Bjud med kolleger, chefer och kommunarkivarien. Det är ett stort och komplext område som kräver samarbete och samsyn.

Fredag den 19 november kl. 13:00-13:45

Klicka här för att anmäla dig

Mallar, belastning eller möjlighet?

Diskussionen, åsikterna och erfarenheterna kring mallar är både viktiga och långdragna i de flesta kommuner. Är det rätt att ha många mallar eller få mallar? Vad innebär de nya möjligheterna i Nova, dels det nya mallverktyget och dels möjligheten att sluta använda Word? Vad händer när du slutar skapa digitala papper och bara nyttjar e-post?

Tillsammans med Kristina Hederskog och Jenny Ameziane från Jönköpings kommun, och vår egen verksamhetskonsult Robert Törne, vänder och vrider vi på begreppen, tittar på för- och nackdelar och lyfter erfarenheter och viktiga lärdomar. Behöver alla förändringar innebära paradigmskiften eller är det inte så komplicerat?

Fredag den 26 november kl. 13:00-13:45

Klicka här för att anmäla dig

Vad betyder ”en smartare samhällsbyggnadsprocess”?

Under 45 minuter har vi det stora nöjet och förmånen att få prata med Malin Klintborg på Lantmäteriet. Malin har bland annat haft i uppdrag att driva arbetet kring en smartare samhällsbyggnadsprocess. Vad betyder en ”smartare samhällsbyggnadsprocess” för Malin, för Lantmäteriet, för Sokigo och framför allt, vad betyder det för en kommun?

Malin kommer också att dela med sig av vad som händer hos Lantmäteriet inom den närmaste tiden, framtidsspana och ge tips och inspiration kring vad som kan göras ute på förvaltningarna för att ligga i takt med tiden och vara beredd på vad som komma skall.

Poddinaret riktar sig, enkelt uttryckt, till alla. Är du minsta lilla nyfiken på hur framtiden kan komma att se ut inom ditt yrke ska du inte tveka att anmäla dig!

Fredag den 3 december kl. 13:00-13:45

Klicka på här för att anmäla dig

Granskning, platsbesök och uppföljning

När lovet är beviljat, vad händer då? Tillsammans med Björn Hindborg i Ystads kommun och vår egen Linda Haak kommer vi att kika på, och prata om, denna del av processen. Det blir en inblick i hur du kan nyttja Platsbesök och Visuell styrning för att effektivt och rättssäkert hantera denna viktiga del, så att upplevelsen för de sökande blir tydlig och lätt att förstå.

Inte bara du som är inspektör är välkommen utan alla som är en del av processen och dialogen med sökande kommer att få ett givande poddinar.

Fredag den 22 oktober kl. 13:00-13:45

Klicka här för att ta del av inspelningen

Tidbokning, hjälp eller stress?

Vi pratar med Linus Granath, systemförvaltare och IT-projektledare i Huddinge kommun, om varför de valde att satsa på möjligheten att låta sökande själva kunna boka tid med en inspektör.

Vilka möjligheter såg Huddinge och vilka farhågor lyftes innan, under och efter arbetet? Hur hanterades inspektionerna i Huddinge tidigare och vad säger de sökande?

Vill du och din kommun öka tillgängligheten men arbetet ligger på is, eller är du osäker på vad som händer? Är det ni på förvaltningen, ett IT-råd, en digitaliseringskommitté eller en verksamhetsutvecklare som fått det på sitt bord? Välkommen att ta del erfarenheter och best-practices!

Anmäl dig senast dagen före respektive poddinar.

Kontakta marknad@sokigo.com vid frågor om anmälan.

Vid frågor om innehållet, kontakta gärna:

Affärsansvarig Mikael Rosenberg, mikael.rosenberg@sokigo.com eller telefon 08-470 75 11
Affärsansvarig Magnus Linzander, magnus.linzander@sokigo.com eller telefon 08-562 344 51
Produktstrateg Christophe Poncin, christophe.poncin@sokigo.com eller telefon 08-404 31 91

Välkommen med din anmälan!