Kommunträffen 2.0 – mer träffsäker än någonsin!

Nu fortsätter vår digitala resa med del 3 av Kommunträffen 2.0 som har temat geodata. Vi tar avstamp i den nationella geodatastrategin och dess betydelse för att sedan belysa aktuella geodatautmaningar hos Sveriges kommuner.