Lysande samarbete med kraften i kartan

Jämtkraft har sedan tidigare använt Sokigos lösning KartSmart som ett webb-GIS för att kunna visualisera elledningar via applikationen för medarbetare i fält. Organisationen har som intern strategisk målsättning att vara datacentriska och fatta datadrivna beslut. Som ett led i den utvecklingen skapade organisationen en ny intern IT-avdelning och fick därmed ökade resurser till att arbeta ännu mer med kartor och geografisk data själva. För att ta ytterligare steg i denna process blev en uppgradering till AddSpatial GIS ett naturligt val för Jämtkraft.
Vi har haft ett väldigt tätt och välfungerande samarbete med Sokigo, berättar David Bergström, koncernstöd på Jämtkraft.
Tillgången till det stöd och den kompetens vi har behövt har inte varit något problem och vi har dessutom kunnat få hjälp och råd av Sokigo att sätta upp den nya interna IT-miljön och komma vidare i arbetet, fortsätter David Bergström.

Under implementations- och utbildnings-fasen genomfördes ett antal workshops med en till två veckors mellanrum.
Det var ett enkelt och personligt sätt att gå igenom systemets uppbyggnad och få tips om hur lösningen kan användas på bästa sätt. Intervallet gav också utrymme för informationen att sjunka in, vi fick tid att reflektera och formulera frågor att lyfta vid nästa tillfälle, säger David.

Av sin erfarenhet är Davids bästa tips för ett lyckat införande att tidigt i processen skapa en tydlig ansvarsfördelning. Både kund och leverantör ska veta och vara överens om vad som förväntas av respektive part.

Ett verktyg på vägen framåt

Ibland får utvecklingen en knuff i ryggen av yttre omständigheter, vilket för Jämtkraft blev fallet i steget att byta från KartSmart till AddSpatial. Med hänsyn till politiska och säkerhetsmässiga omständigheter togs ett snabbt beslut om att inte längre lagra viktig information i molntjänster och allting flyttades hem till den interna IT-miljön.

Med AddSpatial får vi fler funktioner och färre begränsningar, det är helt enkelt ett bra verktyg för att nå ut till hela organisationen. Vi är fortfarande i ett tidigt stadie, men vi ser potential i lösningen att samla in behov från olika delar av verksamheten som till exempel inom miljö, el och fjärrvärme. AddSpatial tillåter oss att visa kollegor möjligheterna för att i sin tur väcka intressen och nya behov, berättar David Bergström.

För Jämtkraft skapar AddSpatial GIS ett enklare arbetsflöde i den lokala miljön, där de har möjlighet att administrera behörigheter för kartlager eller användare själva utan att behöva inblanda systemleverantören. Med lösningen har Jämtkraft inte heller några begränsningar i data eller antal användare samtidigt som de får en samlad källa och inte behöver ajourhålla data på flera platser – dessutom kan AddSpatial förse andra lösningar med data. Det här innebär att information kan förvaltas av ansvarig avdelning men ändå lagras på ett ställe, vilket gör informationen både mer korrekt och lättillgänglig för konsumtion. Utöver detta har Jämtkraft möjlighet att ändra utseendet och profilen för webbtjänsten i AddSpatial och skapa större igenkänning för medarbetare.
Lösningen har fungerat jättebra för oss! Det har också varit lätt att arbeta med Sokigo och de har varit en bra motpart att kunna bolla situationer och lösningar med, avslutar David Bergström.

David Bergström

Koncernstöd, Jämtkraft

Vill du veta mer, kontakta gärna:
Läs merAddSpatial