Vi visar nya Tillsyn – ett förbättrat mobilt stöd

Intresset har varit stort och vi vill därför ta tillfället i akt att bjuda in till en visning av den nya applikationen för miljötillsyn och livsmedelskontroll – Tillsyn.

Ett smakprov av nya Tillsyn:

  • En ny gemensam applikation för SLV-kontroller, tillsyner och platsbesök
  • Möjlighet att skapa ärenden direkt från applikationen
  • Generella dokument kan laddas upp och göras tillgängliga via applikationen, oavsett tillsyn
  • Möjlighet att lägg till egna kontrollpunkter och textblock i protokollet under besök
  • Åtgärdsregistrering för SLV-kontroller
  • Hantering av foton
  • Export- och importfunktion för delning av kontrollpunkter och formulär

Datum för kostnadsfritt webinar:

Onsdag den 8 december kl. 13:00-14:00 – Klicka här för att anmäla dig

Anmäl dig senast dagen före respektive webinar.

Kontakta marknad@sokigo.com vid frågor om anmälan.

Vid frågor om innehållet, kontakta gärna:

Produktägare Anna Tell, anna.tell@sokigo.com eller telefon 08-562 533 91
Affärsansvarig Jan Sjöbrand, jan.sjobrand@sokigo.com eller telefon 08-20 47 90

Välkommen med din anmälan!