Inbjudan webinar till TNE Editor

TNE Editor är utvecklad i tätt samarbete med vår partner Triona och referensgruppen. Vi är stolta över att se de första kunderna gå i produktion under juni!

Lösningen är godkänd av Trafikverket för ajourhållning av både vägnät och företeelser till NVDB. Det finns även funktionalitet för ”automatisk incheckning” förutsatt att kommunen är godkänd av Trafikverket för denna nivå. Anmäl dig gärna till vårt webinar om TNE Editor!

Datum för kostnadsfritt webinar:
Onsdag den 25 augusti kl. 09:00-10:30 – Klicka här för att anmäla dig
Anmäl dig senast den 14 augusti.

Kontakta marknad@sokigo.com vid frågor om anmälan.

Vid frågor om TNE Editor, kontakta gärna:
Affärsansvarig, Aris Kolovos, aris.kolovos@sokigo.com eller telefon 031-339 47 42.

Välkommen med din anmälan!