En spännande höst inom trafik, gata och park!

I höst släpper vi och vår partner Triona nya versioner av flera produkter inom Trafik och gata. Samtidigt pågår utveckling för många spännande releaser längre fram.

Under ett antal webinar går vi genom nyheterna i respektive produkt, samtidigt som vi gläntar på dörren till framtidsplanerna. Vad får jag för verksamhetsnytta av nyheterna? Hur hänger produkterna ihop? Måste jag köpa allt eller kan jag välja? Svar på detta och mycket mer bjuder vi på!

Triona presenterar: Ökad nytta av gaturelaterade geodata

Datafångst av gaturelaterade geodata sker ofta på flera olika sätt och med olika metoder, för att passa ett specifikt syfte. Vår partner Triona har en lösning för att anpassa datafångstprocessen så att insamlad data kan användas i flera sammanhang och på det sättet bidra till ökad nytta i olika användningsområden.
Datum för kostnadsfritt webinar:
Tisdag den 5 oktober kl. 13:00-14:00
Onsdag den 13 oktober kl. 13:00-14:00
Klicka här för att komma till Trionas anmälningssida!

Nova Trafik och gata – automatiserad ärendehantering för teknisk förvaltning

Ett kompromisslöst samspel i tre akter mellan den sökande och kommunen – ansökan, handläggning och uppföljning. Fokus på markupplåtelse, TA-planer och grävtillstånd. Huvudrollsinnehavare är Nova TG!
Datum för kostnadsfritt webinar:
Måndag den 18 oktober kl. 13:00-14:30 – Klicka här för att anmäla dig
Tisdag den 26 oktober kl. 10:30-12:00 – Klicka här för att anmäla dig

TNE Editor – effektiv ajourhållning av vägdata

Sokigos nya lösning för enkel och effektiv ajourhållning av vägdata, både i NVDB och lokalt, tar det till en helt ny nivå. Det ska vara lätt att göra rätt!
Datum för kostnadsfritt webinar:
Torsdag den 21 oktober kl. 13:00-14:30 – Klicka här för att anmäla dig
Onsdag den 27 oktober kl. 10:30-12:00 – Klicka här för att anmäla dig

LTF – nyheter och tips som förenklar din vardag

Nyheter i LTF sedan 5.1
Sedan release av version 5.1 under 2020, har Sokigo fortsatt att lägga till nya features i programmet. Vi tittar på dessa och andra nyheter under passet.
Datum för kostnadsfritt webinar:
Tisdag den 16 november kl. 13:00-14:30 – Klicka här för att anmäla dig

Tips och trix som förenklar din vardag
Det finns många funktioner i programmet som är användbara för att förenkla framtagandet av föreskrifter. Vi ger dig nyttiga tips för effektivare användning av systemet.
Datum för kostnadsfritt webinar:
Torsdag den 18 november kl. 10:30-12:00 – Klicka här för att anmäla dig

Flexkonceptet – en mångsidig och toppmodern lösning

Lösningen är baserad på den senaste utvecklingsarkitekturen och är skräddarsydd för planering, drift och underhåll av kommunens gatu-, park-, belysnings- och VA-anläggningar. Ytterligare funktionalitet kommer att läggas till fler typer av anläggningar. All data som lagras stödjer nationella specifikationer vilket framtidssäkrar datalagringen och underlättar informationsutbytet med andra GIS-system, men även med intressenter som entreprenörer.

Flex Gata
De ytor som skapas i grunddatadelen används vidare i gatadelen, vilket har stora fördelar när exakta ytmängder ska tas fram för dina beläggningar. Detta gäller oavsett om det är befintlig asfalt eller planerade beläggningar. Du lägger enkelt till och redigerar beläggningsinformation för att hålla koll på garantitider och investeringsbehov på vägnätet. Det finns även stöd för budget, prislistor, rapporter, historik m.m.
Datum för kostnadsfritt webinar:
Måndag den 11 oktober kl. 13:00-14:30 – Klicka här för att anmäla dig
Tisdag den 19 oktober kl. 10:30-12:00 – Klicka här för att anmäla dig

Flex Park
Som parkingenjör hanterar du enkelt information som skötselklass, hur skötselklassen skall delas upp på inmätta ytor, vem som ansvarar över objektet samt mängdrapportering i denna del. Du kan även enkelt skapa egen information om t.ex. träd och rabatter. Det finns även stöd för budget, prislistor, rapporter, historik m.m.
Datum för kostnadsfritt webinar:
Onsdag den 20 oktober kl. 13:00-14:30 – Klicka här för att anmäla dig
Måndag den 25 oktober kl. 10:30-12:00 – Klicka här för att anmäla dig

Anmäl dig senast dagen före respektive webinar.

Kontakta marknad@sokigo.com vid frågor om anmälan.

Vid frågor om innehållet, kontakta gärna:
Affärsansvarig Aris Kolovos, aris.kolovos@sokigo.com eller telefon 031-229 47 42.

Välkommen med din anmälan!