MA VA – nästa generation av Sokigos VA-lösning

MA VA ingår som en modul till Mark och anläggning där de flesta funktioner finns i själva databasen. MA VA blir således det nya stödet för VA-verksamheten på kommunen vid planering, drift och underhåll på VA-nätet.

Lösningen är baserad på den senaste teknologin med smarta databaser som automatiskt stödjer användaren vid redigering och ajourhållning av olika objekt i databasen.

Sokigo har tagit fram ett intuitivt och lätt sätt att arbeta med VA-nätet oavsett om du vill arbeta från kontoret eller i fält. MA VA integrerar mot kommunens befintliga GIS-plattform och du kan enkelt använda mobila enheter mot grunddata för visualisering, men även redigering av VA-nätet. Trots att lagring av geometri alltid sker i 2D, finns möjligheten i MA VA att redigera i 3D. Detta görs via vyer där attribut med Z-värden, som vattengångar, skapar 3D-läget.

Valfrihet

MA VA ger stöd för visualisering och redigering via flera olika klienter beroende på vilket verktyg som är just din kommuns favorit. Lösningen har stöd för QGIS Desktop, Topocad/ISM samt CSM.

Mobilitet

Ta med dig data ut i fält och gör dina justeringar och besiktningar direkt i mobilen. MA VA integrerar bra mot CSM vilket medför att du som VA-ingenjör, direkt på plats, kan rita in en servisledning till en anslutande brunn.

Säkerhet

VA-nätet är känslig information, framförallt i fel händer.

MA VA-databasen är alltid installerad på kommunens databasservrar och skyddas av användargrupper som har olika rättigheter till informationen. I MA VA kan rättigheterna styras ner till objektsnivå. Detta gör det möjligt att till exempel ge gatuingenjören rättighet att se rännstensbrunnar, men ingen annan information från VA-nätet.

Nu bjuder vi in till webinar där vi visar MA VA

Datum för kostnadsfritt webinar:
Torsdag den 22 oktober kl. 13:00-14:30 – Klicka här för att anmäla dig
Torsdag den 29 oktober kl. 13:00-14:30 – Klicka här för att anmäla dig

Anmäl dig senast dagen före respektive webinar.

Kontakta marknad@sokigo.com vid frågor om anmälan.

Vid frågor om innehållet, kontakta gärna:
Produktägare Daniel Mattsson, daniel.mattsson@sokigo.com eller telefon 0250-308 89
Produktspecialist Lars Gustavsson, lars@gitcon.se eller telefon 070-674 29 14

Välkommen med din anmälan!