Vega nyhetsbrev och inbjudan till webinarvecka

Hösten har verkligen rusat fram och snart är vi inne i årets sista månad. Vi har dock hunnit med en hel del – både kundträff, Persontrafiksmässa samt fortsatt utvecklingsarbete. Nedan kan du läsa mer om vad som hänt samt om våra kommande webinar.

Fantastiskt trevlig kundträff

Till att börja med vill vi tacka alla deltagare under kundträffen på World Trade Center den 5-6 oktober. Speciellt tack till Malin och Linn som berättade och delade med sig om Jämtland/Härjedalen och Östersunds framgångsrika samarbete!

Vi lämnade dessa dagar upprymda av allas fantastiska engagemang! Det uppkom många intressanta frågor och infallsvinklar, både under föreläsningar och workshops – något vi tar med oss under vår fortsatta utveckling. Vi är ödmjukt stolta över alla höga betyg i utvärderingarna, men tar också till oss av inkomna förbättringsförslag. Vi vill passa på att tacka för alla svar och ser fram emot att få göra om det nästa år igen!

Persontrafikmässan

Stort tack för alla trevliga möten och visat intresse såväl i vår monter som under våra seminarium. Verkligen jättekul att det fanns en så stor nyfikenhet kring Vega!

Extra kul med alla frågor som kom under vår programpunkt ”Varför håller Hallandstrafiken på med skolskjutsplanering?” där vi pratade om fördelar kring samarbete mellan region/länstrafikbolag och kommuner. Ett särskilt stort tack till Daniel Bernhardt, trafikchef på Hallandstrafiken, för att du tog dig tid att förbereda oss inför detta pass och dela med dig av dina erfarenheter!

Lansering av Vega webbplats

Vi får ofta frågan hur vårt samarbete ser ut och vilka fördelar du får av att satsa på Vega. Nu kan du och dina kollegor enkelt läsa mer om Vega genom att surfa in på www.vegaskolskjuts.se!

Inbjudan till Vega webinarvecka

Vi bjuder nu in till kostnadsfria webinar där du får möjligheten att bekanta dig närmare med våra produkter. Webinaren riktar sig till dig som inte arbetar med respektive produkt på daglig basis men vill få en djupare inblick över hela processen.

Vad är Vega beslut?

Tisdag den 29 november kl. 13:30-14:30 – Klicka här för att anmäla dig

Vega beslut ger dig som skolskjutshandläggare det bästa möjliga stödet i ditt arbete! Med Vega beslut integreras vårdnadshavare via e-tjänster i handläggningen. Vega beslut automatiserar arbetsuppgifter som tidigare skedde manuellt. Du kommer bland annat få veta mer om:

  • Hur automatiserar vi besluten och vilka data behövs?
  • Vad ger detta handläggarna i sin beslutshantering?
  • Hur sprids informationen på ett säkert sätt till övriga intressenter
  • Hur jobbar vi framåt på utökad automatisering och förenklingar för handläggarna?

Vad är Vega planering?

Onsdag den 30 november kl. 14:00-15:00 – Klicka här för att anmäla dig

Vega planering automatiserar och förenklar din planering. Du kommer bland annat få veta mer om:
Hur automatiserar vi och förenklar planering och vilken data behövs?
Vad kommer detta ge planerarna för stöd?
Hur sprids informationen på ett säkert sätt till övriga intressenter?
Hur jobbar vi framåt på utökad automatisering och förenklingar för planerarna?

Vad är Vega placering?

Onsdag den 30 november kl. 14:00-15:00 – Klicka här för att anmäla dig

Vega planering automatiserar och förenklar din planering. Du kommer bland annat få veta mer om:
Hur automatiserar vi och förenklar planering och vilken data behövs?
Vad kommer detta ge planerarna för stöd?
Hur sprids informationen på ett säkert sätt till övriga intressenter?
Hur jobbar vi framåt på utökad automatisering och förenklingar för planerarna?

Anmäl dig senast dagen före respektive webinar.
Välkommen med din anmälan!

Vid frågor kontakta gärna: