Geodataportal – för ett obrutet dataflöde

Välkommen att anmäla dig till NorrGIS Techtalk där Sokigos Per Hampus berättar om geodataflödets betydelse för en sammanhållen plan- och byggprocess.

Det som lätt glöms bort är att såväl plan- som byggprocessen inkluderar många olika verksamheter. Varje verksamhet har i sin tur stora behov av effektiva och smarta verksamhetssystem som alla behöver tillgång till geodata. Hur kan det behovet lösas utan att behöva kompromissa med möjligheten att låta varje verksamhet maximera sin digitala utveckling? Är det möjligt att säkerställa att alla verksamheter får tillgång till kvalitetssäkrad och aktuell geodata utan stora investeringar och svåra strategibeslut avseende val av plattform? Ja det är det!

Sokigos produktportfölj innehåller både kart & GIS-lösningar och expertsystem för t.ex. trafik, bygglov och miljö. Våra kunder vill ha valfriheten att välja produkter både från oss och andra aktörer på marknaden. För att möta det kravet samtidigt som vi säkerställer att alla har tillgång till aktuell och kvalitetssäkrad geodata har vi skapat en portal. Geodataportalen är byggd på Opensource samt egen programvara.

På detta seminarium visar vi hur geodata sömlöst och direkt kan delas av alla oavsett var i samhällsbyggnadsprocessen man befinner sig. Geodataportalen hanterar all verksamhetsdata från plan via beslut och byggnation till drift och underhåll.

När?
Fredag 23 oktober kl. 11.00-12.00

Anmäl dig här:
http://bit.ly/TechTalk2020oktober