Få en sammanhållen nämndhantering i kommunen!

Varmt välkommen att ta del av ett webinar där vi presenterar integrationen Ecos/Evolution!

Nu är det möjligt för Miljöförvaltningens nämndsekreterare att automatiskt föra över möteshandlingar till Evolution. Det innebär bland annat följande fördelar:

  • Miljöförvaltningen får ett bra nämndadministrativt stöd
  • Du som idag genomför manuella moment för att få över informationen till Evolution kan nu automatisera detta
  • Mötesinformation överförs automatiskt från Ecos till Evolution
  • Beslut återkopplas till Ecos per automatik
  • Förtroendevalda kan använda samma digitala lösning oavsett om de sitter i miljönämnden eller annan instans

Under webinaret berättar vi mer om fördelarna du och din kommun får med hjälp av integrationen Ecos/Evolution.

Datum för kostnadsfritt webinar:

Onsdag den 9 december kl. 13:15-14:00 – Klicka här för att anmäla dig

Anmäl dig senast dagen före webinaret.

Kontakta marknad@sokigo.com vid frågor om anmälan.

Vid frågor om innehållet, kontakta gärna:

Produktägare Lars Holgersson, lars.holgersson@sokigo.com eller telefon 08-404 31 70
Affärsansvarig Jan Sjöbrand, jan.sjobrand@sokigo.com eller telefon 08-20 47 90

Välkommen med din anmälan!