Ett smartare stöd vid planering av drift och underhåll av gaturummet

MA Gata är en del av det nya Mark och anläggningskonceptet som ger användaren ett fullt stöd att hantera alla kommunens skötselobjekt oavsett om det är Gata, Park, VA eller Belysning.

MA Gata integrerar mot kommunens befintliga GIS-plattform och blir ett intuitivt och lätt sätt att arbeta med beläggningar som baserar sig på ytor. Du kan enkelt använda mobila enheter mot grunddata för visualisering, men även för redigering av dina planerade beläggningar.

Fördelar med MA Gata:

Valfrihet
MA Gata stödjer visualisering och redigering med olika klienter beroende på vilket verktyg som är just din kommuns favorit. Lösningen stödjer QGIS Desktop, Topocad/ISM samt CSM.

Integration
MA Gata integrerar mot kommunens befintliga GIS och du kan enkelt koppla vyerna vidare mot externa/interna webbkartor. Detta förenklar bland annat att visa planerade beläggningsprojekt för medborgaren eller i samband med ansökningar om grävtillstånd.

Mobilitet
Ta med dig data ut i fält och gör dina justeringar och besiktningar direkt med mobilen. MA Gata integrerar mot CSM vilket medför att du som gatuingenjör, direkt på plats, kan rita in en korsning som du vill planera en ny beläggning för.

Vi bjuder in till webinar där vi visar MA Gata

Datum för kostnadsfritt webinar:
Onsdag den 21 oktober kl. 13:00-14:30 – Klicka här för att anmäla dig
Onsdag den 28 oktober kl. 13:00-14:30 – Klicka här för att anmäla dig

Anmäl dig senast dagen före respektive webinar.

Kontakta marknad@sokigo.com vid frågor om anmälan.

Vid frågor om innehållet, kontakta gärna:
Produktägare Daniel Mattsson, daniel.mattsson@sokigo.com eller telefon
0250-308 89.

Välkommen med din anmälan!