En spännande höst inom planprocessen och geodata!

I höst släpper vi nya versioner av flera produkter inom planprocess, GIS och geodata. Samtidigt pågår utveckling för många spännande releaser längre fram.

Under ett antal webinar går vi genom nyheterna i respektive produkt och gläntar på dörren till framtidsplanerna. Vad får jag för verksamhetsnytta av nyheterna? Hur hänger produkterna ihop? Måste jag köpa allt eller kan jag välja? Svar på detta och mycket mer bjuder vi på!

PlanDirekt – en levande planbeskrivning genom hela planprocessen

Är du planhandläggare, plan-/förvaltningschef, GIS-ansvarig, kommunikatör, webmaster eller extern plankonsult? Grattis, då kommer du inom kort kunna använda ett modernt sömlöst system som stöttar dig genom hela planprocessen! PlanDirekt är en webbaserad lösning, byggd från grunden med mål att förenkela för alla involverade roller.

Under webinaret går vi bland annat igenom:

 • Vad grundkraven i föreskrifterna innebär vid årsskiftet och var vi står idag
 • Hur färdiga mallar snabbt skapar en komplett, korrekt, tilltalande och interaktiv planbeskrivning som följer Boverkets nya föreskrifter
 • Hur webbaserad planbeskrivning istället för inbäddad textredigerare ökar effektiviseringen både på kort och lång sikt:
  • Samarbete internt/externt, remisser, publicering på extern webb, samråd, medborgardialog, analyser, med mera
 • Vad ingår i PlanDirekt, hur hänger de ingående delarna samman

Sokios vision om en fullt digitaliserad samhällsbyggnadsprocess tar avstamp i PlanDirekt. Med den skapar vi förutsättningar för ökad förståelse och engagemang för detaljplaner, både internt, för sakägare och medborgare!

Datum för kostnadsfritt webinar:
Onsdag den 20 oktober kl. 08:30-10:00 – Klicka här för att anmäla dig
Tisdag den 26 oktober kl. 14:00-15:30 – Klicka här för att anmäla dig
Torsdag den 28 oktober kl. 10:30-12:00 – Klicka här för att anmäla dig

Mycket matnyttigt med FB!

Utöver de obligatoriska förändringarna från Lantmäteriet innehåller FB 7.8.0 många nyheter som vi kommer gå genom under webinaret, bland annat:

 • Första funktionen i nya FB Statistik, som ersätter KID Statistik: Hantering av SCB:s regionala statistikområden RegSO med tillhörande data
 • En helt ny rapport i FB FIR – Fastighetslista, som sammanställer mycket bra information om valda fastigheter samt förbättringar i flera av våra befintliga rapporter
 • Flera nyheter i FB Tjänst rörande spatialt FB samt stöd för FB FIR RiksSök i tjänsten
 • Förbättrad säkerhet i flera av våra moduler med utökat AD-stöd för samtliga moduler samt loggning av rapportanrop och behörighetsförändringar
 • Nytt användargränssnitt och ny funktionalitet i FB Admin

Datum för kostnadsfritt webinar:
Tisdag den 12 oktober kl. 10:00-11:30 – Klicka här för att anmäla dig
Onsdag den 20 oktober kl. 13:00-14:30 – Klicka här för att anmäla dig

Vi visar TopoDirekt

TopoDirekt är ett marknadsledande helsvenskt MBK-system som idag används av ca 80 kommuner. Under detta webinar visar vi dig hur du kan ajourhålla din baskarta, ta hand om mätdata samt skapa kartprodukter på ett effektivt sätt.
Datum för kostnadsfritt webinar:
Fredag den 22 oktober kl. 10:30-12:00 – Klicka här för att anmäla dig

Många nyheter och förbättringar i CSM!

I CSM 4.3 lanserar vi många efterfrågade funktioner, så som integration med GeoDirekt, inbyggd hjälpfunktion, planmosaikmodul och redigering av 3D-data. FB-modulen har fått ett stort antal nya och förbättrade kartlager samt stöd för flera FB-nyheter, till exempel FB Företag, RegSO och rapportförbättringar. Många befintliga funktioner har också förbättrats, bland annat drawings-modulen, mobilmodulen, print designern och data managern.
Datum för kostnadsfritt webinar:
Tisdag den 19 oktober kl. 14:00-15:30 – Klicka här för att anmäla dig
Onsdag den 27 oktober kl. 10:30-12:00 – Klicka här för att anmäla dig

GeoDirekt – en komplett geodataportal

Vi visar och berättar mer om GeoDirekt – geodataportalen som har stöd för hantering av öppen data, integration och som dessutom levereras med en komplett GIS-plattform.
Datum för kostnadsfritt webinar:
Fredag den 22 oktober kl. 09:30-11:00 – Klicka här för att anmäla dig

Samla fastighetens alla ärenden med Reflex

Vi visar de senaste nyheterna som bl.a. ger bättre användarhantering, enklare inloggning samt utökad funktionalitet och prestanda för både ByggR och Ecos. Dessutom sker arkivering nu via Iipax istället för AGS.
Datum för kostnadsfritt webinar:
Måndag den 25 oktober kl. 13:00-14:00 – Klicka här för att anmäla dig
Fredag den 29 oktober kl. 11:00-12:00 – Klicka här för att anmäla dig

Anmäl dig senast dagen före respektive webinar.

Kontakta marknad@sokigo.com vid frågor om anmälan.

Vid frågor om innehållet, kontakta gärna:
Affärsansvarig Joakim Hedlöf, joakim.hedlof@sokigo.com eller telefon 08-404 31 86.
Affärsansvarig Greger Hellman, greger.hellman@sokigo.com eller telefon 026-54 66 47.

Välkommen med din anmälan!