Nya Fastighet och Avtal håller koll på dina arrenden och fastighetsavtal

Full kontroll på fastighetsavtal, myndighetsbeslut och ekonomi

Fastighet & Avtal (FA) är en helt ny produkt där du som fastighetsägare och förvaltare kan få full kontroll på fastighetsavtal och myndighetsbeslut. Hantera t.ex. dina arrenden, servitut och nyttjanderätter kopplat till ekonomi och kartan.

Genom att få total kontroll på organisationens avtal och dess ekonomiska parametrar i ett verktyg som är lätt att använda blir arbetet mer effektivt. Systemet ger dig möjlighet att hantera stora mängder avtal kopplat till fastigheter.

FA är en helt webbaserad produkt som trivs lika bra på kontoret som i en smart telefon eller padda ute på fältet. FA är utvecklat tillsammans med Holmen Skog, Skellefteå Kraft och AB Karl Hedin.

Under detta kostnadsfria webinar går vi igenom och visar hur FA fungerar och hur FA kan hjälpa dig och din organisation.

Datum för webinar:
Onsdag 11 december kl. 10:00-11:00
Sista anmälningsdag är 9 december

Klicka här för att anmäla dig

Har du frågor, kontakta gärna:
Affärsansvarig Staffan Bygdén, staffan.bygden@sokigo.com, 0950-236 45

Läs mer om Fastighet och Avtal (FA) här!