Ny viktig FB-version

Som vi tidigare informerat om så är det ännu en tvingande FB-version på gång under mars månad. Anledningen är att Lantmäteriet byter version på aviseringsdata till ÖFF 11.30 där samfällighetsföreningsinformation utgår. ÖFF 11.30 börjar gälla den 21 mars.

Samfällighetsföreningsinformation som finns i er FB-databas kommer inte att försvinna i samband med uppgraderingen men den kommer inte att kunna uppdateras framöver. Sista möjliga datum för beställning av samfällighetsföreningsinformation i ÖFF-formatet är 2018-03-15.
Version 7.4.1 är mindre omfattande än årsskiftesversionen och består av följande delar:

 • En tvingande uppdatering av FB Avisering
 • En rekommenderad uppdatering av FB Webb som bland annat har följande förbättringar:
  – Rapporten fastighetsinformation läser samfällighetsinformation online för er med FB FIR RiksSök
  – Förbättrad AD-hantering bland annat vid rapportanrop
  – Sökpanel i FB Webb för planer utökas till att kunna söka på alla akter med fastighetskoppling
 • En valfri uppdatering av FB:s officiella vyer
  – Ny vy för planområden
  – Mindre ändringar i vyer för FB FIR, FB Integration och FB Byggnad

För er som önskar göra uppgraderingen på egen hand så kommer det att finnas en detaljerad uppgraderingsinstruktion. Önskar ni konsulthjälp med uppgraderingen går det bra att maila till support@sokigo.com.

Med vänlig hälsning
Helen