Bild på takbygge

Ny version med fullt stöd för gällande standard!

Den nya versionen av Focus Detaljplan har fullt stöd för den nya Bestämmelsekatalogen från Boverket och reviderad SIS Standard.

Information kan bytas mellan alla system
Du kan utbyta planinformationen med alla system som stödjer svensk standard tack vare vår GML-import/export enligt SIS Standarden.

Kvalitet och enkelhet
Den nya versionen underlättar när du skapar detaljplanekartan eftersom bestämmelsernas formuleringar finns färdiga att lägga in i kartan. Geometrikontrollen säkerställer topologiskt korrekta gränser.
Den nya versionen har stöd för AutoCAD 2015, 2016 och 2017.

Effektiva tjänster för ökat byggande
Information om vad och hur man kan bygga blir nu standardiserad, tillgänglig och förståelig för dig som vill ta fram nya och effektivare tjänster inom byggandet.

Innovation och öppenhet
Vi har inte bara implementerat en standard, vi stödjer aktivt digitaliseringen av samhället och bidrar till innovation genom att öppna våra system ännu mer.

Vill du veta mer om vårt arbete mot öppnare och effektivare digitala lösningar? Ta kontakt med oss, vi berättar gärna!

Christophe Poncin, produktstrateg
Lena Johnsson, produktägare för Focus Detaljplan