Nya versionen av FB är här!

Vill du ta del av de senaste nyheterna inom FB? FB 7.3.1 är den senaste versionen som omfattar de flesta moduler inom FB. Använder du FB som grunddata i din verksamhets egna kartlösningar eller integrerat från något system, har du stor nytta av denna version.

  • Du får en ny webbtjänst gemensam för hela FB. Det innebär en gemensam databas för hela FB som följer med ända ut i verksamhetssystemen.
  • De flesta rapporter blir fristående och du kan enkelt anropa en rapport från en valfri kartlösning, t.ex. CSM eller GI.
  • Du kan ladda fastighetsytor utanför den egna kommunen. Det gör att du kan hämta och visa en rapport med fastighetsinformation direkt från Lantmäteriets tjänster i en valfri karta.
  • Med vårt nya spatiala FB har vyer och information som visas på våra kartlager och områdesrapporter byggts ut med mer information. Det innebär nya funktioner för att redigera områden.
  • Vi tillgängliggör också vinterns nya version av kartan i våra verksamhetssystem, GI 3.6, för åtkomst via Sokigos hemsida för dig som vill installera på egen hand. GI 3.6 krävs för redigering av FB områden. Med GI 3.6 följer en ny funktion för att snabbt och enkelt växla bakgrundskarta. Funktionen är byggd på GI:s egen prestandaförbättrade WMS-hantering som gör att du helt slipper ajourhållning av bakgrundskartor i MapGuide! Läs mer om nyheterna GI 3.6 här.

Helt ny webbtjänst
Med FB 7.3.1 följer en helt ny FB Webbtjänst som är gemensam för hela FB. Den gör det möjligt att snabbt och enkelt ställa ”vanliga”och geografiska frågor och få information om både fastigheter och folkbokförda i samma tjänst. Det förenklar integrationer från andra verksamhetssystem avsevärt.

Bättre rapporter och fristående rapporter
I den nya versionen blir i princip alla rapporter som finns i FB Webb fristående så att de kan anropas från valfri kart lösning, t ex CSM eller GI, eller från verksamhetssystem från Sokigo eller andra leverantörer. Samtidigt så har vi byggt ut våra rapporter med ny information och nya anropsmöjligheter. Ett av många exempel är att du kan ta fram en rapport med alla fastighetsägare eller etiketter till alla folkbokförda direkt från ett område i kartan.

RiksSök nu ännu bättre!
Med FB 7.3.1 tar vi våra RiksSök tjänster till en helt ny nivå. Den nya versionen gör det möjligt att lagra fastigheter även utanför den egna kommunen i FB databasen. Eftersom vi gjort rapporten Fastighetsinformation RiksSök fristående innebär det att du kan markera en fastighetsyta i en grannkommun i kartan och visa en rapport med Fastighetsinformation som genereras direkt från Lantmäteriets direkt åtkomst tjänster. Du kan alltså ”RiksSöka” direkt i kartan!

Nyheter i spatialt FB
Vi har förbättrat hanteringen av områden på flera sätt. En av de stora nyheterna är att ett område kan redigeras på många olika sätt. 7.3.1 gör det möjligt att ändra områdets egenskaper, namn, typ mm eller själva geometrin direkt i FB Webb. Liksom tidigare går det självklart bra att både skapa och redigera områden från alla andra CAD och GIS som kan hantera spatiala geometrier.

Läs mer om nyheterna i FB 7.3.1

Installationshjälp FB 7.3.1
Önskar du hjälp med installationen av version 7.3.1? Hör av dig till support@sokigo.com så snart som möjligt så återkommer vi med en offert.

Vill du installera på egen hand når du installationsfiler och uppgraderingsinstruktioner, FB 7.3.1 UI.pdf, här.

Frågor kring den nya versionen?
Priser och avtal: Joakim Hedlöf, 08-404 31 86
Produktägare: Helen Ekelöf, 08-560 388 51
Konsultinföranden: Mats Norberg, 08-404 31 90
Supportfrågor skickas till Sokigos support

Lycka till med alla installationer önskar
Helen, Jocke, Thomas, Magnus, Josef, Mats samt Sokigos support