Ny version av Focus Detaljplan!

Den nya versionen har stöd för AutoCAD 2018-2020.
Ingen förändring vad gäller xml-filer, då planbestämmelsekatalogen från Boverket inte har reviderats.
Med Focus Detaljplan 20.1 effektiviserar du ritandet av stora planer genom kraftfulla prestandaförbättringar.

Nyheterna är bland annat:
• Geometrikontrollen har utökats
• Placering av beteckningar i kartan har automatiserats
• Nya funktioner för att klippa ett hål i plankartan finns
• Möjlighet att omvandla bågar till linjesegment
• Stöd för export till databasen PostgreSQL från Focus Detaljplan
• Möjlighet att få en överblicksbild av alla planer som finns lagrade i databasen