Ny GDPR-Tjänst till ORBIT

Nya tjänsten gör det enklare att uppfylla de krav som GDPR-reglerna ställer. I enlighet med GDPR bör datasystem inte lagra personuppgifter i onödan, t.ex. gamla uppgifter som inte längre har något värde i systemen. Sådana uppgifter bör systemen gallra ut.

I ORBIT, som hanterar ärenden och kunder kopplade till dem, vill man för ärenden som antingen är utförda eller strukna koppla bort kunder. Detta kan ske för ärenden äldre än ett visst antal dagar, t.ex. 6 månader. Även kunder som finns registrerade i systemet men som ej längre finns kopplade till något ärende ska gallras.

Med ORBIT Agenten sköts detta per automatik som en tjänst som schemalägger gallring av gamla personuppgifter. Frekvensen väljer du som kund själv, t.ex. varje kväll.

För mer information
Kontakta Greger Hellman, på greger.hellman@sokigo.com eller 026-54 66 47