Nu är våra lösningar för gata och trafik klara för PostgreSQL!

Flera av våra kunder har under den senaste tiden efterfrågat ett databasalternativ till Oracle för Sokigos produkter, bl.a. inom gata och trafik. Vi är nu klara med en ny generation av våra verksamhetsstöd kring gata och trafik, LV, LTF, Gata och Nätredigeraren, baserad på PostgreSQL.

PostgreSQL är ett mycket uppskattat alternativ av det stora användarkollektivet inte minst pga. licensfri användning men även baserat på en omfattande funktionsrikedom och hög prestanda.
Det är samtidigt en databas som ökar kraftigt i användande både internationellt och hos våra svenska kommuner.

Under Maj månad kommer vi att genomföra de första installationerna hos ett begränsat antal kunder för att efter sommaren kunna erbjuda alla kunder som vill byta till Postgre en övergång.
Vi kommer även att utöka vårt erbjudande till att omfatta driftade lösning via Sokigos eget driftcenter. Vi kommer efter release att se över att göra samma resa för vårt Mark-system.

Vad händer då med Oracle? För de kunder som fortfarande vill använda Oracle så kommer vi självfallet även framledes att stödja Oracle.

Vill du veta mer så kontaktar du Michael Hallgren, michael.hallgren@sokigo.com telefon 08-404 31 76