Nu är FB 7.4.1 klar för release!

Nu är vi klara med tester av ÖFF 11.30-formatet som trädde i kraft onsdagen den 21 mars, FB 7.4.1 är därmed klar för release.

Huvudanledningen till FB 7.4.1 är Lantmäteriets nya överföringsformat, ÖFF 11.30. Den största förändringen i ÖFF 11.30 är att samfällighetsföreningsinformation utgår. Samfällighetsföreningsinformation som finns i er FB-databas kommer inte att försvinna i samband med uppgraderingen men den kommer inte att kunna uppdateras framöver. Läs mer om ÖFF 11.30 på Lantmäteriets hemsida.

Lantmäteriet byter också version på direktåtkomsttjänsten för samfällighetsföreningsinformation den 21 mars.

FB 7.4.1 omfattar
En tvingande uppdatering av FB Avisering med stöd för ÖFF 11.30.

En rekommenderad uppdatering av FB Webb och FB Webbrapport som, bland annat, har följande förbättringar:

  • Rapporten fastighetsinformation läser samfällighetsinformation online för er med FB FIR RiksSök
  • Förbättrad AD-hantering vid rapportanrop och ny möjlighet att byta namn på användare
  • Sökpanel i FB Webb för planer utökas till att kunna söka på alla akter med fastighetskoppling

FB 7.4.1 omfattar ingen databasuppgradering. Vi passar däremot på att lägga till och förbättra några av våra officiella vyer i nuvarande databasversion 7.4.0:

  • Ny vy för planområden
  • Ny vy för taxeringsinformation
  • Mindre ändringar i vyer för FB FIR, FB Integration och FB Byggnad

Mer information om nyheterna i FB 7.4.1 hittar du i bifogat versionsmeddelande.

Installation av FB 7.4.1
Önskar du hjälp med installationen och ännu inte beställt det? Hör av dig till stefan.idstam@sokigo.com så återkommer vi med en offert.
Vill du installera på egen hand följ uppgraderingsinstruktionen FB 7.4.1 UI.pdf som fanns länkad i mailet eller som hittas på produktsidans ftp.