Nu är FB 7.4.0 klar för release

Efter helgens inläsning av Lantmäteridata i ÖFF 11.20 format så är vi nu klara med våra tester och redo för release av FB 7.4.0.
Den nya versionen är tvingande och berör flertalet moduler inom FB.

Den stora förändringen är stödet för Lantmäteriets nya överföringsformat och direktåtkomsttjänster. Läs mer om nyheterna i FB 7.4.0.

Installation av FB 7.4.0
Önskar du hjälp med installationen och ännu inte beställt det? Hör av dig till support@sokigo.com så snart som möjligt så återkommer vi med en offert.
Vill du installera på egen hand följ uppgraderingsinstruktioner som du fick i utskicket.

Oavsett om du tar hjälp eller gör installationen själv så måste du följa nedanstående instruktioner.

För dig som går från FB Webb 7.2.1
Om ni inte har FB 7.3.1 idag så är det viktigt att ni tar del av nyheterna som kom med den versionen, se tidigare nyhet. I FB 7.3.1 kom flera nyheter som gör det bättre att använda och ge ökad nytta av FB även utanför FB Webb, t ex många nya fristående rapporter samt AD-stöd vid webbrapportanrop.

Vid uppgradering från 7.2.1 är det några viktiga saker att tänka på för dig som systemansvarig, bland annat:
• Rapportlänkarna har ändrats eftersom Tekis utgått som företagsnamn
• Det har införts en behörighet för Arken
Läs mer här om vad du behöver göra efter uppgradering till 7.4.0.

För dig som går från FB Webb 7.3.1
• Det har införts en behörighet för Organisationsnummer
Läs mer här om vad du behöver göra efter uppgradering till 7.4.0.

Upptäckt problem med aviseringsdata för lägenhetsinformation 55B
Lägenhetsinformationen aviseras i en separat beställning. Aviseringsfilerna för lägenhetsinformation som lades ut den 6 januari innehåller felaktiga uppgifter. Lantmäteriet kommer att lägga ut nya filer löpande under tisdagen den 9 januari. Har du redan hämtat hem de filer som skapades 6 januari, hämta hem de nya filerna som ersätter filerna med samma filnamn. Ni ser vilket datum filerna har skapats på ftp:n.

Frågor kring den nya versionen?
Priser och avtal: Joakim Hedlöf, 08-404 31 86
Produktägare: Helen Ekelöf, 08-560 388 51
Konsultinföranden: Mats Norberg, 08-404 31 90
Supportfrågor skickas till Sokigos support

Lycka till med alla installationer önskar
Helen, Jocke, Thomas, Magnus, Mats samt Sokigos support