Nu är FB 7.3.0 klar för release

Som ofta så här års sker förändringar från Skatteverket och Lantmäteriet. Förändringar som innebär nya tvingande versioner inom Fastighet och befolkning (FB.)

Version FB 7.3.0 är nu klar
För att hantera årets förändringarna från Skatteverket och Lantmäteriet släpper vi en ny version 7.3.0 inom FB. Versionen är tvingande för att kunna:
• Läsa in den nya termkoden födelsedatum.
• Avisera Lantmäteridata efter årsskiftet 2016/2017.

Databasförändringarna i 7.3.0 kommer även att innebära en ny tvingande version av FB KID Statistik, 7.2.1, för er som har den.

FB 7.3.0 omfattar:
• FB databas 7.3.0
• FB Avisering 7.3.0
• FB Officiella vyer 7.3.0

I samband med releasen av FB Avisering och databas släpper vi även patchar på följande moduler:
• FB Webb – KID Statistik 7.2.1 – kräver FB databas 7.3.0
• FB Webb – FIR 7.2.1
• FB Webb – KID 7.2.0
• Automtisk laddning av Spatialt FB

FB Avisering och FB Databas 7.3.0 har officiellt stöd för FB Webb version 7.2.0. Av FB KID Statistik krävs dock den nya versionen 7.2.1.

Nya versioner av FB Webb, FB Webbrapporter och FB Webbtjänster kommer under våren 2017.

Läs mer om nyheterna i de nya versionerna i versionsmeddelandet FB 7.3.0 VM.pdf. Det är alltid viktigt att ni tar del av versionsmeddelandet även om ni tar hjälp av Sokigos konsulter med installationen. Installationsanvisningar finner du här!

Förändringar från Skatteverket
Från Skatteverket berör förändringarna införandet av en ny frivillig termkod, födelsedatum. Tidigaste möjliga datum att få denna termkod aviserad var 2016-11-26.

Har ni behov av att kunna avisera in födelsedatum i FB KID måste en beställning av den nya termkoden göras till Skatteverket. Mer information om termkoden samt hur du beställer den hittar du på Skatteverkets hemsida. Vid beställning av den nya termkoden är det viktigt att du följer Sokigos mall för beställningar från Skatteverket.

Förändringar från Lantmäteriet
Från Lantmäteriet kommer en revision 2 av ÖFF 11.10. Förändringen berör ägarandelen för taxerad ägare och träder i kraft vid årsskiftet.

Uppgradering till FB 7.3.0
För att undvika stopp i aviseringen i början av 2017 rekommenderar vi installation av FB 7.3.0 före jul. Önskar du konsulthjälp med installationen av FB 7.3.0 kontakta Sokigos konsultavdelning så snart som möjligt så återkommer vi med en offert.

Utbildning
Att vara systemansvarig för vår lösning inom Fastighet och befolkning – FB – är en roll som har förändrats över tiden. Idag behöver du en helhetsbild över hur hela FB hänger ihop och hur det kan användas inom hela den kommunala förvaltningen i stället för att vara databaskunnig och behöva kunskap om databasscript. Allt för att få ut mesta möjliga nytta av den lösning ni har.

En viktig del i kursen är att komma igång och hantera ett spatialt FB samt kunna ta del av informationen i den inbyggda kartan i FB Webb likväl som i andra kartlösningar.

Läs mer om våra FB-kurser här.

Frågor?
Produktansvarig: Helen Ekelöf, 08-560 388 51
För konsultinföranden: Mats Norberg, 08-404 31 90
Supportfrågor skickas till Sokigos Support

God Jul och Gott Nytt år önskar vi alla som jobbar inom FB
Helen, Jocke, Anna, Thomas, Magnus, Josef, Mats samt Sokigos support