Norrtälje speedar upp med automatiserad e-tjänst

Som bygglovshandläggare är det lätt att dränkas i inkommande handlingar. Man ligger ofta efter i registreringen, vilket får som följd att medborgarna får vänta.

En revolution för byggärenden
Långsamma bygglovsprocesser är snart ett minne blott i Norrtälje kommun. Där byggs just nu grunden för nya processer.

Med det befintliga systemet ByggR som grund i kombination med en ny e-tjänst, slipper handläggarna registrera ärenden och dokument. Det innebär en revolution för byggärenden.
– Den automatiserade bygglovsprocessen innebär en revolution för byggärenden, säger Robert Törne, konsult på Sokigo. Så många moment som tidigare skötts manuellt försvinner.

Allt detta blir automatiskt när medborgarna själva kan registrera. Uppspeedat heller hur?
• E-tjänsten skapar direktkontakt mellan medborgare och handläggare. Något de flesta medborgare länge önskat.
• E-tjänsten känner automatiskt av om fastigheten ligger inom detaljplan. Då visas detaljplanen.
• Personen som söker får automatisk access till äldre ärenden på fastigheten.

”Mer spännande att handlägga än att registrera”
– I stället för att registrera ärenden kommer upp till två personer att kunna handlägga i stället, säger Sara Helmersson, förvaltningsdirektör i Norrtälje kommun. Sannolikt tycker de flesta att det är en mer spännande sysselsättning!