Nanyang Danjiang River Solar Cooker Project

Vi är med och stöttar projektet Nanyang Solar Project Som en del i vår satsning för att klimatkompensera våra resor.

Nanyang Danjiang är en liten by i Henanprovinsen i Kina. Det är ett Kinas fattigaste områden, och människorna i den lilla byn förlitar sig på koleldade spisar för att laga mat. Detta medför både miljö- och hälsoproblem för omvärlden och i synnerhet för de 50 000 hushåll i den lilla byn.

Projektet går ut på att ersätta koleldade spisar med ett soldrivet alternativ. Resultatet av projektet innebär att en minskad mängd koldioxid släpps ut i atmosfären och en bättre miljö för människorna i byn.

Här kan du läsa mer om projektet

Klicka här för att komma tillbaka till vår CSR-sida