Mora kommun och Sokigo i samverkan för korrekta hastigheter

I syfte att säkerställa att det digitala underlaget avseende gällande hastigheter är korrekt har Mora kommun och Sokigo i samverkan startat upp ett projekt för inventering av hastighetsskyltar. Mora kommun håller med resurser samt GPS och Sokigo står för mjukvara och användarstöd.

Arbetet med att inventera alla hastighetsskyltar inom kommunens tätorter beräknas ta 14 dagar och utförs av två personer. Det som kontrolleras i samband med inventeringen är bl.a. vägmärkets placering i förhållande till det som idag finns registrerat i såväl det lokala registret som i de två nationella register som finns hos Transportstyrelsen (RDT) och Trafikverket (NVDB).

Under de dagar som projektet har varit igång har ett flertal avvikelser noterats. Justeringar i det lokala registret sker fortlöpande och så fort projektet är avslutat kommer det även att skickas ett underlag med registrerade avvikelser till Trafikverket så att informationen i NVDB kan uppdateras. NVDB används som datakälla i en rad olika externa leverantörers tillämpningar. Det finns funderingar från försäkringsbolagen om att använda t.ex. hastighetsinformationen i NVDB för att fastställa den premie som kunden ska betala.  Om detta ska kunna bli en verklighet är det av stor vikt att det digitala underlaget är korrekt.

”Mora kommun har som ambition att ligga i framkant när det kommer till att använda alla de möjligheter som följer med att bli mer digitala. I detta samarbete har vi förutom att tillhandahålla korrekt digital information även haft ett stort fokus på att kontrollera hastighetsskyltningen i anslutning till våra skolor och förskolor. I tätorten har vi jobbat med zonbaserad hastighet men en sänkt hastighet där vi behöver en utökad säkerhet. Så utöver ett kvalitetssäkrat digitalt underlag som är till nytta för väldigt många så har vi även på kort tid kunnat säkerställa att vi har en korrekt skyltning runt bl.a. våra skolor” säger Anna Wadman, Kart- och Mätchef på Mora kommun.

”De programvaror från Sokigo som används i detta projekt är de nya webmodulerna Vägmärke och Vägmärke Inventering. Vi har fler kommuner som följer detta projekt med stort intresse och som står i startgroparna för att sätta i gång. I och med att man även kan ta bilder på alla vägmärken är det lätt att säkerställa att man angett rätt vägmärkestyp när man är tillbaka på kontoret” säger Karl-Erik Palm som är Produktchef på Sokigo.

För mer information om detta projekt eller för att boka en visning kontakta gärna Karl-Erik Palm.