Bild på två tjejer som inventerar vägmärken

Mora först ut med att använda appen Vägmärke

Mora kommun har under sommaren arbetat med inventering av trafikmärken i kommunen. Till sin hjälp har man använt Vägmärke, en webbaserad applikation från Sokigo.

Mora ville ha koll på hur väl den skyltade hastigheten runt skolorna stämde överens med det som faktiskt var beslutat i kommunens lokala föreskrifter. Man ville även kontrollera hur väl föreskrifterna för hastighet stämde överens med den hastighet som finns angiven i NVDB.

Det ena gav det andra och tack vare att man upplevde att det var väldigt enkelt att arbeta med applikationen så gick man snabbt vidare med ytterligare projekt och inventerade andra typer av skyltar för andra användningsområden som exempelvis parkering. Detta ledde till att man upptäckte en del felaktigheter i skyltningen.

vagmarke_1

Ert erbjudande

Erbjudandet vänder sig till dig som har Sokigos verksamhetssystem LV/LTF/Gata version 3.0. Då har du applikationen utan kostnad. Du betalar för installationskostnaden och eventuell anpassning av applikationen. Önskar du analysera avvikelser hjälper vi dig naturligtvis med det.

Beställ före årsskiftet och vi bjuder på abonnemangsavgiften för första kvartalet 2017. Har din kommun inte egen GPS-utrustning kan du köpa eller hyra den av oss.

 

Vill du veta mer så ta gärna kontakt med Michael Hallgren eller Bengt Alfjorden.

inventering-vagmarke