Mobilen gör omgivningen grönare i Skövde och Karlstad

Parker och grönområden sköter inte sig själva och många kommuner och markägare behöver idag en stark digital lösning som support i olika situationer. Exempel på utmaningar är att hålla reda på vilket bestånd av träd man har, hur ofta sanden i sandlådorna ska bytas eller att entreprenörerna verkligen klipper gräsmattorna som de ska. Mobiltelefonen kopplad till kommunens system för mark- och parkskötsel gör arbetet enklare och roligare.

I juni i år inleddes en jätteinventering av 7000 träd på centralorten i Skövde kommun. Den första av sitt slag. Många av träden fanns lagrade i systemet Mark, ett system för skötsel och underhåll av parker och markområden. Nu inventeras fakta och skötselbehov för alla träd i en ny mobil inventeringsmodul kallad just – Inventering. För övrigt ett kul och nyttigt exempel på integration av Sokigos olika system och hur en vanlig mobiltelefon kan skapa mervärden.

Ytterligare ett exempel på ökad kundnytta med hjälp av mobilen hittar vi hos Karlstad kommun. Här testas med framgång en integration av Mark och det mobila produktionssystemet ProSmart.  Nu kan fältpersonal hämta upp skötselobjekt i sina mobiltelefoner och direkt rapportera bland annat var och när skötseln utförs. Systemet tillför också ekonomiska parametrar som kan koppla budget till varje skötsel. Då blir det möjligt att exempelvis betala entreprenörerna först när de utfört sina uppdrag och detta har kvitterats i systemet.

Mobilen är ett nyttigt och värdeskapande verktyg för allt fler verksamheter – och hjälper till att bygga en bättre vardag för oss alla. Utvecklingen tar oss framåt. Visst är det fantastiskt!?

Vill du veta mer eller har några frågor om hur din verksamhet kan bli ”mobil-effektivare”, kontakta mina kollegor daniel.mattson@sokigo.com (Mark) eller Jens.Wissting@sokigo.com (Inventering och ProSmart) som delar med sig av kunskap och insikter om dessa lösningar.

Anders Haraldsson – är affärsstrateg på Sokigo och jobbar bl.a. med innovation och strategi kring framtidens Smarta processer inom samhälle och industri och hur GIS/GIT kan vara en nyckel till framgången. Kontakta Anders på anders.haraldsson@sokigo.com

 

”People who know what
they’re talking about
don’t need PowerPoint.”

Steve Jobs