Vi har lösningarna för den kommunala miljön

Sokigo har ett flertal lösningar för drift och underhåll av kommunens miljö.

Med våra produkter har du alltid full koll på kommunens gator, grönytor och lekplatser samt deras status och planerade åtgärder.

Du har även möjlighet att planera drift och underhåll av VA-nätet.