Lagom till årets Kommunträff lanseras Ecos 2.2

Anmäl dig till Kommunträffen 24-25 september där du kan diskutera med produktägare och specialister hur dina behov ser ut. Vi visar alla nyheter och du får praktiska tips om hur du bäst använder Ecos. Ta också chansen att träffa, umgås och skapa nätverk med andra användare.

Nya funktioner som visas:

 • Bevakningar – I den nya versionen kan du skapa bevakningar av olika slag och själv bestämma vad du vill bevaka och när du vill bli påmind.
 • Nya sökmöjligheter och även export av resultat för analys utanför Ecos för dig som saknar ekonomikoppling.
 • Skriva ut och exportera debiteringsunderlag direkt från Ecos.
 • Handläggargrupper – Få bättre möjlighet att styra ärenden till gruppfunktioner istället för till individuella handläggare. Se hur detta kan digitalisera ärendeflödet ytterligare och säkerställa att ärenden inte hamnar mellan stolarna.
 • Projektplanering – enklare att jobba med verksamhetsplaner och projektinriktad tillsyn och du kan även följa upp nedlagd tid inom projekt.
 • E-postmallar – nu finns möjligheten att konfigurera mallar för e-post.
 • Databasvyer och tjänstegränssnitt – leverans av de första officiella tjänstegränssnitten och utvecklingen av e-tjänster baserat på dessa. Upptäck vilka möjligheter som öppnas i och med detta!

Vi tittar även framåt på planerade versioner:

 • Ny statushantering för ärenden – Vi presenterar ett nytt sätt att detaljera statusen för ärenden. Nu blir Ecos verkligen ett processtöd!
 • Fler diarier – Flera kunder efterfrågar möjligheten att hantera flera diarier i Ecos med sina respektive nummerserier och styrning mot taxor. Detta möjliggör hantering av annat än traditionella miljö- och hälsoskyddsärenden och även förbättringar för de kunder som är förbund mellan olika nämnder.
 • Fler anläggningstyper – Värmepumpar av olika typer, vattentäkter och register för förorenad mark saknar ännu standardiserat stöd i Ecos. Alla dessa planeras för framtida versioner.
 • Gallring – Ecos gallringsrutin kommer att förbättras avsevärt. Gallringsfrister kommer att kunna anges för allt som ingår i ett ärende. Du kommer då kunna styra hur varje enskild handling och tjänsteanteckning hanteras vid gallring och därmed helt kunna digitalisera befintlig dokumenthanteringsplan.

Läs mer och anmäl dig till Kommunträffen här!

Ecos-teamet önskar dig en trevlig sommar, hoppas vi ses under Kommunträffen!