KURSER INOM TRAFIK & GATA

Här kan du läsa om och anmäla dig till våra kurser inom Trafik & Gata. Klicka på länkarna för att komma direkt till en specifik kurs.

GATA BELÄGGNINGSPLANERING

Om kursen
Kursen är för dig som arbetar med drift och planering av gatunätet. För att få ut maximalt av kursen bör du ha gått grundkurs Gata. Det här ingår i kursen:

 • genomgång av nedbrytningsmodellen
 • hur du besiktar skicket på beläggningar
 • förberedelser inför upphandling av besiktning av beläggningars skick
 • hur du prioriterar dina beläggningsåtgärder för olika år
 • hur du detaljplanerar din beläggning, vilka förarbeten som ska ingå etc
 • ta ut statistik på beläggningsbehovet, se kostnaden och ytorna i en tidscykel

Plats och tid
Kursen pågår en dag mellan 9 -16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg.

Pris
5 000 kr exkl. moms per person.

Kurstillfällen
2017-11-10

Anmäl dig här
GATA GRUND

Om kursen
Kursen är för dig som arbetar med drift och planering av gatunätet. Det här ingår i kursen:

 • nätet som lagring av information
 • genomgång av NVDB-Synkronisering
 • hur du hanterar grunddata och massuppdaterar data
 • hur du inventerar data via Streetview
 • genomgång av RX-Vägmärke
 • hur du tar ut rapporter och skapar mängdförteckningar

Plats och tid
Kursen pågår en dag mellan 9 -16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg.

Pris
5 000 kr exkl. moms per person.

Kurstillfällen
2017-11-09

Anmäl dig här
WEBBKURS GATA NYHETER

Om kursen
Kursen är för dig som vill lära dig nyheterna i Gata.

Kontakta kurs@sokigo.com för mer information.

Plats och tid
Kursen är en webbkurs.

Pris
Kontakta kurs@sokigo.com för besked.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
LTF GRUNDKURS

Om kursen
Kursen är för dig som vill lära dig registrera och hantera ärenden om lokala trafikföreskrifter i LTF. Det här ingår i kursen:

 • hur du håller reda på blivande, gällande och arkiverade lokala trafikföreskrifter på ett effektivt sätt knutet till ett kartstöd
 • vilka menyer som finns och vad de innehåller
 • hur sökfunktionen fungerar
 • hur du hanterar kartan och stödregister
 • hur ärendehanteringen fungerar
 • hur du gör utskrifter

Plats och tid
Kursen pågår i två dagar mellan 9 -16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg.

Pris
10 000 kr exkl. moms per person.

Kurstillfällen
2017-09-21 – 2017-09-22
2017-11-23 – 2017-11-24

Anmäl dig här
BILFLYTT GRUNDKURS

Om kursen
Kursen är för dig som hanterar flyttning av feluppställda fordon med hjälp av Bilflytt. För att få ut maximalt av kursen bör du ha grundläggande kunskaper om fordonsflyttsverksamheten. Det här ingår i kursen:

 • att hantera ärenden från början till slut med registrering, sökning, uppföljning och statistik
 • övergripande hantering av ärendehanteringsfönster och utskrift
 • systeminställningar
 • stödregister
 • hur du gör utskrifter
 • hur du hanterar kostnadsspecifikationer och fakturor

Plats och tid
Kursen pågår en dag mellan kl 9 -16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg.

Pris
5 000 kr exkl moms per person.

Kurstillfällen
2017-10-05
2017-12-05

Anmäl dig här
LV NÄTREDIGERING

Om kursen
Kursen är för dig som arbetar med ajourhållning av vägnätet i LV. För att få ut maximalt av kursen bör du ha grundläggande kunskaper i AutoCAD. Du bör även ha nätredigeringsmodulen och den senaste versionen av LV installerad. Dessutom ett vägnät synkroniserat med NVDB där de administrativa delarna med NVDB är avklarade (den s k ”checklistan”).

Kursen börjar med en teoretisk webbgenomgång av de fastställda reglerna för hantering av det gemensamma vägnätet enligt NVDB.

Den praktiska delen utförs i kurslokal med användningsfall framtagna av NVDB som är verktygsanpassade av Sokigo. Det här ingår i kursen:

 • genomgång av verktyg och ikoner i menyn samt in- och utcheckning av vägnät i LV
 • hur du levererar vägnätsförändringar till NVDB
 • genomgång av användningsfall i NVDB. Exempel skapa, flytta, koppla och avsluta noder och länkar
 • registrera noder och länkar för att skapa ett nytt kompletterande vägnät
 • kontrollera hur nya länkar fångas upp i verksamhetssystemen LTF och Gata, prenumeration
 • hur du hanterar gatunamn

Plats och tid
En förberedande webbkurs på fyra timmar genomförs ca en vecka innan kurstillfället. Kursen pågår en dag mellan 9.-16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg.

Pris
7 500 kr exkl. moms per person.

Kurstillfällen
2017-08-30 (Göteborg) inställd
2017-10-25

Anmäl dig här
WEBBKURS LV ADMINISTRATÖR

Om kursen
Kursen är för dig som är systemadministratör för Gata och/eller LTF.

Kontakta kurs@sokigo.com för mer information

Plats och tid
Kursen är en webbkurs

Pris
Kontakta kurs@sokigo.com för besked

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
WEBBKURS LV LIVO OCH GATUNAMNREDIGERING

Om kursen
Kursen är för dig som arbetar med version 3.0 av LV eller Nätredigeraren. Det här ingår i kursen:

 • hur du löpande kan utföra förändringar i vägnätet med hjälp av nätredigeringsverktyg
 • hur du ajourhåller gatunamnen och sedan gör motsvarande redigering av Livo

Plats och tid
Kursen är en webbkurs på 2,5 timmar.

Pris
2 500 kr för första personen och 1 000 kr för ytterligare person på samma uppkoppling exkl. moms.

Kurstillfällen

Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
WEBBKURS LV MANUELL IMPORT/LADDNING AV NVDB-DATA

Om kursen
Kursen är för dig som arbetar med LV. Det här ingår i kursen:

 • Genomgång hur du manuellt kan beställa och hämta företeelser från NVDB via xml-filer och ladda dem i LV.

 

Plats och tid
Kursen är en webbkurs på en och en halv timme.

Pris

1 500 kr för första personen och 500 kr för ytterligare person på samma uppkoppling exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
WEBBKURS LTF NYHETER

Om kursen
Kursen är för dig som vill lära dig nyheterna i LTF 3.0. Det här ingår i kursen:

 • presentation av nyheter och förändringar i LTF 3.0.
 • hur du skapar en föreskrift och skickar till RDT samt flödet i programmet
 • genomgång av sökfunktioner
 • visning av kartfunktioner och prenumerationer

Du har möjlighet att skicka in dina frågor innan kursen.

 

Plats och tid
Kursen är en webbkurs som pågår två timmar.

Pris
1 500 kr för första personen och 500 kr för ytterligare person på samma uppkoppling exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här