Kurser inom TopoDirekt

Här kan du läsa om och anmäla dig till våra kurser inom TopoDirekt. Klicka på länkarna för att komma direkt till en specifik kurs.

TOPODIREKT ANVÄNDARE

Om kursen

Kursen är för dig som kommer att jobba med produkten TopoDirekt.

Det är bra, men inte nödvändigt, om du har lite förkunskaper i Topocad eller annan cad-programvara.

Under kursen går vi bland annat igenom följande saker:

 • Introduktion i TopoDirekt och hur TopoDirekts databasmodell är uppbyggda.
 • Grundläggande CAD-kommandon i Topocad, som t.ex. att skapa linjer, punkt och ytor, redigera olika typer av geometrier såsom flytta, kopiera, explodera, tänj, länka och trimma mm
 • Import av olika typer av geometrier, t.ex. mätdata, rasterfiler, andra filformat, WMS-tjänster
 • Hur du ajourhåller baskartan i TopoDirekt, både hur du lagrar ner nya geometrier i databasen och hur du redigerar befintliga geometrier
 • allt från att redigera befintliga geometrier i databasen till att lagra
 • Genomgång av lagerhantering och redigera som text
 • Skapa produkter så som en nybyggnadskarta samt hur du skriver ut och exporterar den till olika format

Tid och plats

Kursen pågår två dagar mellan 9 -16 i Sokigos kurslokaler.

Pris

10 000 kr per person exkl moms.

Kurstillfällen

2019-10-03 – 2019-10-04
2019-11-14 – 2019-11-15  Fullbokad!
2019-12-10 – 2019-12-11

ANMÄL DIG HÄR
TOPODIREKT ADMINISTRATÖR

Om kursen

Kursen är för dig som ska administrera TopoDirekt i din organisation.

Under utbildningen kommer ni få en beskrivning av TopoDirekts systemarkitektur inklusive hur du ska hantera dina Z-värder. Vi går också igenom vilka databastyper som TopoDirekt stödjer och hur databasmodellerna för TopoDirekt är konstruerade och vilka samband som finns mot Svensk Geoprocess och vad som är tillägg till Svensk Geoprocess.

Utöver det kommer vi också gå igenom bl.a.

 • Behörigheter, användare, AD-inloggning
 • Installation av en klient, både Topocad och ISM Admin
 • Hur topx-fil och databasen hänger ihop – Långa transaktioner
 • Gå igenom systeminställningarna för Topocad och vad som menas med ett Topocadprojekt
 • Skapa en registerfil så att den kan användas och pekas ut/köra registerfil för Topocad systemfiler
 • Gå igenom hur mätkodlistan för TopoDirekt är uppbyggd och vad som händer med mätdata som importeras enligt denna mätkodlista
 • Grov beskrivning av hur databasen installeras
 • Gå genom manérsättning i TopoDirekt
 • Visa hur ”KARTORNA” till TopoDirekt är skapade och hur dessa kan ändras – Metalager, Skikt och KARTA
 • Hantera textsättning och lablar i TopoDirekt
 • Hur man skapar och administrerar egna tabeller, attribut och domäntabeller i TopoDirekt och hanterar olika regler för dessa.
 • Kopplingar till olika externa datakällor, så som FB, egna GIS-lager, WMS-tjänster mm.
 • Beskrivning på hur administrationen kring Registerkarte-GML och Historikhanteringen fungerar i TopoDirekt

Plats och tid

Kursen pågår två dagar mellan 9 -16 i Sokigos kurslokaler.

Pris

10 000 kr per person exkl moms.

Kurstillfällen

2019-10-29 – 2019-10-30 (Göteborg) Fullbokad!
2019-11-27 – 2019-11-28  2 platser kvar!

ANMÄL DIG HÄR
WEBBKURS TOPODIREKT ADMINISTRATÖR - PUBLICERING AV OWS-TJÄNSTER

Om kursen

För dig som kommer att publicera OWS-tjänster med TopoDirekt.

Under utbildningen kommer ni få en beskrivning av hur ni skapar OWS-tjänster med hjälp av TopoDirekt.
Förkunskaper: TopoDirekt Administratör utbildning eller motsvarande.

Bl.a. kommer vi titta på:

 • Arkitekturen kring publicering av OWS-tjänster med TopoDirekt
 • Hur du publicerar TopoDirekt-kartor till WMS/WFS
 • Stilsättning av WMS-tjänster
 • Hantering av Geowebcache

Tid och plats

Webbutbildning med 3 kurstillfällen: 3 tim + 2 tim + 1 tim under en tvåveckorsperiod.
Mellan utbildningstillfällena kommer kursdeltagarna att få egna arbetsuppgifter att genomföra i sin egen hemmiljö.

Pris

7 500 kr per kommun exkl moms.

Kurstillfällen

Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

ANMÄL DIG HÄR
WEBBKURS AJOURHÅLLA REGISTER-GML MED TOPODIREKT

Om kursen

Utbildningen är för dig som har gått TopoDirekt Användarutbildning Grund och har tecknat DRK-avtal med Lantmäteriet och ska börja leverera kvalitetsförbättringar via Registerkarte-GML till Lantmäteriet.

Under utbildningen går vi igenom hur funktionerna för leverans av Registerkarte-GML fungerar samt gör ett skarp användarfall i er miljö som vi skickar till Lantmäteriet.

I samband med uppföljningen säkerställer vi också att det skarpa användarfallet som skickades till Lantmäteriet har kommit in i DRK-databasen på ett korrekt sätt samt hur ni dokumenterar att processen är slutförd.

Tid och plats

Webbutbildning under 2 pass: 2 timmar genomgång, med en uppföljning på 1 timme efter ca två veckor.

Pris

5 000 kr per kommun exkl moms.

Kurstillfällen

Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

ANMÄL DIG HÄR
Mer info kommer

Om kursen

Tid och plats

 

Pris

 

Kurstillfällen

Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

ANMÄL DIG HÄR