KURSER INOM RÄDDNINGSTJÄNST

Här kan du läsa om och anmäla dig till våra kurser inom Räddningstjänst. Klicka på länkarna för att komma direkt till en specifik kurs.

CORE FÖREBYGGANDE

Om kursen
Kursen är för dig som arbetar i Core Förebyggnade med bl a ärendehantering, tillsyn och automatlarm. Det här ingår i kursen:

 • genomgång av grundläggande funktioner, menyer och knappar
 • genomgång av system- och modulinställningar samt kodlistor
 • hur du hanterar behörigheter, organisationer, kontakter, objekt och fastigheter
 • hur du hanterar skriftlig redogörelse
 • genomgång av ärendehantering och tillsyn, arbetsplanering och automatlarm
 • hur du hanterar statistik, mallar, standardfraser och snabbdelar
 • hur du skapar och använder rapporter

Plats och tid
Kursen pågår i två dagar mellan 9 -16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg eller hos dig som kund.

Pris
9 000 kr exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
CORE SYSTEM

Om kursen
Kursen är för dig som är systemansvarig eller IT-ansvarig för Core. För att få ut maximalt av kursen bör du ha kunskap om databaser och MS AD. Det här ingår i kursen:

 • genomgång av restore av databas och komplett installation av CORE
 • hur du konfigurerar ODBC, BDE, core.ini m.m.
 • systeminställningar och modulinställningar
 • hur du hanterar kodlistor, behörigheter och mallar
 • hur du  hanterar standardfraser och snabbdelar
 • hur du skapar och använder rapporter

Plats och tid
Kursen pågår i två dagar mellan 9 -16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg.

Pris
9 000 kr exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
WEBBKURS CORE INSATSRAPPORT

Om kursen
Kursen är för dig som arbetar med insatsrapportering och personalplanering. Det här ingår i kursen:

 • genomgång av rapporter och inställningar i CORE Insatsrapport
 • statistiköverföring till MSB
 • export av data till Excel
 • kontroll av insatsrapporter och redigering av larmnummerserier

Plats och tid
Kursen är en webbkurs som pågår två timmar.

Pris
1 500 kr för första personen och 500 kr för ytterligare person på samma uppkoppling exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
WEBBKURS CORE PERSONAL

Om kursen
Kursen är för dig som arbetar med personaladministration och personalplanering. Det här ingår i kursen:

 • genomgång av rapporter och inställningar i CORE Personal
 • genomgång av schemakonstruktion, dagbesked, vecko- och månadsöversikt samt dagbok för personalplanering
 • genomgång av händelserapportering, kompetenser, löneunderlag för personaladministration

Plats och tid
Kursen är en webbkurs som pågår två timmar.

Pris
1 500 kr för första personen och 500 kr för ytterligare person på samma uppkoppling exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
WEBBKURS CORE RESTVÄRDE

Om kursen
Kursen är för dig som ska registrera restvärdes- och vägsaneringsrapporter. Det här ingår i kursen:

 • genomgång av funktioner och inställningar i CORE Restvärde

Plats och tid
Kursen är en webbkurs som pågår två timmar.

Pris
1 500 kr för första personen och 500 kr för ytterligare person på samma uppkoppling exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
CORE ÖVNING

Om kursen
Kursen är för dig som arbetar med övningsplanering. Det här ingår i kursen:

 • genomgång av grundläggande funktioner, menyer och knappar
 • genomgång av inställningar, kodlistor och kategoriträd
 • hur du skapar aktiviteter och personalaktivitet
 • hur du skapar övnings PM, uppföljning och rapporter

Plats och tid
Kursen pågår en dag mellan 9 -16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg eller hos dig som kund.

Pris
4 500 kr exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här