QGIS Server

Kursen är för dig som vill lära dig skapa med QGIS Server. Genomförs via webb.

Pris

10 000 kr per person exkl. moms

Längd

2 dagar

Det här ingår i kursen:
  • Grundkonceptet av QGIS Server
  • Installation och grundkonfiguration
  • Administration av verktyget
  • Skapa en WMS, WFS
  • Publicering av WMS, WFS

QGIS Server är en kartserver som bl.a. hjälper dig producera och leverera WMS, WFS. Den använder samma symbolbibliotek som QGIS Desktop. När du skapar kartor och kartlayouter med QGIS Desktop får din webbkarta samma utseende som kartan på din QGIS Desktop. All konfiguration för WMS och WFS sker via QGIS Desktop genom en intuitiv grafisk miljö. Verktyget är gratis att ladda ner och installera.

Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com