Nova System Inställningar

Webbkursen är för dig som ska vara systemansvarig för Nova Webb. Vi går igenom systeminställningarna för Nova.

Förkunskaper

Kunskaper i ByggR Drift och Tekis Security.

Pris

2 500 kr per person exkl. moms

Längd

3 timmar

Det här ingår i kursen:
  • Systeminställningar
  • Användarrättigheter
  • Atom - systeminställningar
  • Visuell styrning - systeminställningar
Denna kurs ger även möjlighet för uppföljningsfrågor från kurserna Nova System Atom och Nova System VS. Avser du att gå alla våra tre Nova System-kurser  är det bra att delta i ordningen Atom - VS - Inställningar.