Livo och gatunamnsredigering

Webbkursen är för dig som arbetar med version 3.0 eller senare av LV eller Nätredigeraren.

Pris

2 500 kr för en person och 1 000 kr per tillkommande person på samma uppkoppling

Längd

3 timmar

Det här ingår i kursen:
  • Göra löpande förändringar i vägnätet med hjälp av nätredigeringsverktyg
  • Ajourhålla gatunamnen och motsvarande redigera Livo

Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com