KURSER INOM ECOS 1

Här kan du läsa om och anmäla dig till våra kurser inom Ecos 1. Klicka på länkarna för att komma direkt till en specifik kurs. Kontakta kurs@sokigo.com för att anmäla ditt intresse!

ECOS 1 GRUND

Om kursen
Den här kursen är för dig som är ny användare på Ecos.  Det här ingår i kursen:

 • genomgång av viktiga rutiner och hur du håller data sökbar
 • definitioner av ärenden, händelser, intressenter och objekt
 •  syftet med att registrera
 • hur du söker i Ecos
 • fastighetsregistret och dess uppbyggnad
 • hur registerkorten fungerar
 • enklare statistik och färdiga rapporter
 • löpande fakturering och årsdebitering

Plats och tid
Kursen pågår i två dagar mellan 9-16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg eller hos dig som kund.

Pris
9 000 kr per person exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
ECOS 1 SYSTEM

Om kursen
Kursen är för dig som ska vara systemansvarig för Ecos. För att få ut maximalt av kursen bör du redan ha gått Ecos grundkurs eller vara van användare av programmet. Det här ingår i kursen:

 • systemförvaltning och vem som ansvarar för vad i er organisation
 • inställningar i systemet som förbättrar registerhållningen
 • grundläggande förståelse för databaser och sökningar
 • betydelsen av olika koder och hur de kan ändras
 • hur versionsuppgradering går till
 • hur du gör behörighetsinställningar i Ecos
 • hur du hanterar avgiftsgrupper
 • hur tidredovisningskoder är uppbyggd och används
 • rutiner för årsdebitering
 • Ecos tabellstruktur och vad som finns under skalet
 • Ecos integrationer med andra system, t ex e-tjänster och kartstöd

Plats och tid
Kursen pågår en dag mellan 9-16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg.

Pris
5 500 kr per person exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
ECOS 1 RAPPORT & REGISTERVÅRD

Om kursen
Kursen är för dig som arbetar med registervård och vill använda Ecos rapport för det. Kunskaperna kommer att vara mycket värdefulla inför konvertering av data till Ecos2. För att få ut maximalt bör du redan ha gått en grundkurs i Ecos samt vara van användare. Det här ingår i kursen:

 • genomgång av grunderna i databas och SQL, metoder för sökning i databas
 • söker svar på realistiska frågeställningar i vår kursdatabas eller, om kursen bedrivs hos dig, utifrån dina förutsättningar
 • frågorna kan användas för att genomföra internkontroll och bedriva registervård

Plats och tid
Kursen pågår två dagar mellan 9-16 i Sokigos kurslokal i Sundbyberg eller hos dig som kund.

Pris
9 000 kr per person exkl. moms.

Kurstillfällen

Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
WEBBKURS ECOS 1 MALLAR

Om kursen
Kursen är för dig som är systemansvarig för Ecos eller van användare. Det här ingår i kursen:

 • hur du skapar och kopplar dokumentmallar till Ecos för att förenkla att ta fram olika dokument
 • hur du skapar mallar för massutskick kopplade till olika intressenter

Plats och tid
Kursen är en webbkurs som pågår två timmar.

Pris
1 500 kr för första personen och 500 kr för ytterligare person på samma uppkoppling exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
WEBBKURS ECOS 1 RAPPORTERING TILL LIVSMEDELSVERKET

Om kursen
Kursen är för dig som är systemansvarig för Ecos eller matar in kontrolluppgifter och sköter inrapportering till SLV. Det här ingår i kursen:

 • hur XML-rapporten hämtar in uppgifter från databasen och vilka delar som är extra känsliga att tänka på redan vid inmatningen
 • hur du enkelt kontrollerar att det är rätt data som hämtas upp innan du skickar rapporten till Livsmedelsverket
 • hur du spårar eventuella avvikelser som Livsmedelsverkets granskare upptäckt i din rapportering

Plats och tid
Kursen är en webbkurs som pågår en och en halv timme.

Pris
1 000 kr för första personen och 500 kr för ytterligare person på samma uppkoppling exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här
WEBBKURS ECOS 1 STRUKTURERA RADONREGISTER

Om kursen
Kursen är för dig som använder Ecos. För att få ut maximalt av kursen bör du använda FB FIR för koppling av fastighetsdata till Ecos. Det här ingår i kursen:

 • genomgång hur radonregistret är uppbyggt och metoder för att städa i registret
 • hur du håller reda på fastigheter som saknar aktuell radonmätning eller har för höga värden
 • hur du hanterar dubbletter ur labb-filer av objekt på samma fastighet och adress
 • hur du använder kartan för att spåra höga radonvärden och övriga möjligheter med fastighetsdata

Plats och tid
Kursen är en webbkurs som pågår två timmar.

Pris
1 500 kr för första personen och 500 kr för ytterligare person på samma uppkoppling exkl. moms.

Kurstillfällen
Anmäl ditt intresse till kurs@sokigo.com

Anmäl dig här