Ecos Rapportering till Livsmedelsverket

Webbkursen är för dig som är systemansvarig för Ecos eller matar in kontrolluppgifter och sköter inrapportering till SLV.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Ecos

Pris

1 000 kr för första personen och 500 kr för ytterligare person på samma uppkoppling exkl. moms

Längd

1,5 timme

Det här ingår i kursen:
  • Hur XML-rapporten hämtar in uppgifter från databasen och vilka delar som är extra känsliga att tänka på redan vid inmatningen
  • Kontrollera att rätt data hämtas upp innan du skickar rapporten till Livsmedelsverket
  • Spåra eventuella avvikelser som Livsmedelsverkets granskare upptäckt i din rapportering